Phụng Vụ cần đến Truyền Thống và Tiến Bộ

Phụng Vụ cần đến Truyền Thống và Tiến Bộ

WGPSG/ZENIT -- Theo ý kiến của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI: “Phụng vụ xuất phát từ một mối quan hệ liên lỉ giữa truyền thống và sự tiến bộ của thời đại”. Vào ngày 06 – 05 – 2011, Đức Thánh Cha đã đưa ra lời nhận xét như trên khi Ngài phát biểu trước những khán thính giả tham dự Hội Nghị Quốc Tế lần thứ 9 về vấn đề Phụng Vụ, được bảo trợ bởi Giáo Hoàng Học Viện về Phụng Vụ ở Rôma, mang tên Anselm Pontifical Athenaeum.

Hội Nghị – với Chủ đề “Giáo Hoàng Học Viện: Giữa Ký Ức và Lời Tiên Tri” – được tổ chức để kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Học Viện được Đức Cố Giáo Hoàng Gio-an 23 sáng lập.

Đức Thánh Cha rút ra từ Chủ đề này để xem xét về “Ký ức” và “Lời tiên tri”. Ngài phát biểu: “Nói về Ký ức, chúng ta phải lưu ý về những hoa trái phong phú được sinh hoa kết trái nhờ Chúa Thánh Thần trong một nửa thế kỷ của lịch sử, và vì kết quả này, chúng ta phải tạ ơn Đấng Ban Phát Mọi Ơn Lành, mặc dù có những hiểu lầm và thiếu sót trong việc hiện thực hóa cụ thể của việc đổi mới”.

Đức Thánh Cha nói tiếp: “Với thuật ngữ “Lời tiên tri”, tầm nhìn của chúng ta mở ra những chân trời mới”.

Đức Thánh Cha nói rằng: “Phụng vụ của Giáo Hội đi xa hơn “việc đổi mới của công đồng”. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng: “Việc đổi mới này không đơn giản chỉ để thay đổi các nghi thức và cử chỉ, nhưng đúng ra là đổi mới não trạng và đặt việc cử mừng Mầu nhiệm Phục Sinh của Chúa Giêsu Kitô vào tâm điểm đời sống người Kitô hữu và những thừa tác vụ . Có lẽ, thật đáng buồn cho chúng ta – những chuyên gia và mục tử – khi phụng vụ chỉ được xem như là một mục tiêu cải tổ hơn là một vấn đề có khả năng đem lại việc đổi mới đời sống người Kitô hữu”.

Đức Thánh Cha nói thêm rằng: “Phụng vụ xuất phát từ mối liên hệ chính xác và liên lỉ giữa truyền thống lành mạnh và sự tiến bộ hợp pháp”.

Đức Thánh Cha nói: “Truyền thống và sự tiến bộ thường xung khắc một cách thô thiển với nhau. Trong thực tế, hai quan niệm này luôn được bổ sung cho nhau: Truyền thống là một thực tại sống động, chính vì thế, truyền thống bao gồm trong nó nguyên lý của sự phát triển và nguyên lý của sự tiến bộ”.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top