Phim “For Love Alone - Chỉ vì yêu thương”

Phim “For Love Alone - Chỉ vì yêu thương”

TGPSG -- “For Love Alone - Chỉ vì yêu thương” là một phim ngắn 17 phút, sử dụng lời chứng của các nữ tu, thành viên gia đình họ và những người họ phục vụ, cũng như những hình ảnh và âm nhạc hấp dẫn, để bộc lộ vẻ đẹp của đời sống tu trì và cho thấy:

  • Vẫn có những người trẻ đang cố gắng lắng nghe và bước theo tiếng gọi của Chúa.
  • Vẫn có những người trẻ sẵn sàng phó thác đời mình cho Đấng Tối Cao.

Đây là một chuyện tình vô biên và vĩnh cửu, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ Công giáo về vẻ đẹp của ơn gọi trở thành nữ tu.

Phim để lại cho người xem một cái nhìn sâu sắc khó quên về huyền nhiệm của ơn gọi tu trì, mang lại niềm hy vọng đầy phấn khởi để đi vào một tình yêu lớn lao dành cho Thiên Chúa và con người.

Biên Toàn (TGPSG)

Top