Nhà thờ Phát Diệm: Quần thể kiến trúc đậm đà bản sắc dân tộc

Nhà thờ Phát Diệm: Quần thể kiến trúc đậm đà bản sắc dân tộc

Có thể nói không sợ sai lầm rằng bất cứ ai, trong hay ngoài nước, muốn biết một công trình văn hóa tiêu biểu nhất của đạo Công giáo tại Việt Nam, thì phải đến nhà thờ Phát Diệm, một quần thể kiến trúc đậm đà bản sắc dân tộc, mà cho tới nay chưa một công trình kiến trúc Kitô giáo nào ở Việt Nam qua mặt được...

Xin xem chi tiết tại file gửi kèm:

Top