Nén bạc ngày nay

Nén bạc ngày nay

Nén bạc ngày nay

TGPSG -- Xét cho cùng, mỗi người chúng ta đều có một nén bạc như nhau. Điều quan trọng là chúng ta có làm cho nén bạc đó được sinh lợi trong trách nhiệm và công việc mình được giao không?

Nhìn lại tình hình thế giới trong những năm qua. Có lẽ ai trong chúng ta cũng đặt ra cho chính mình những câu hỏi: Phải chăng ngày tận thế đang đến gần vì nào là dịch bệnh, thiên tai, chiến tranh? Nhưng ngày đó đến thì tất cả mọi người chúng ta không biết, chỉ một mình Chúa Cha mới biết, như Chúa Giêsu đã nói “Còn về ngày hay giờ đó thì không ai biết được, ngay cả các thiên sứ trên trời hay người Con cũng không, chỉ có Chúa Cha biết mà thôi.” (Mc 13,29)

Chúng ta biết một điều chắc chắn rằng: Tất cả mọi người chúng ta đều từ giã cõi trần này để ra đi đến một nơi khác. Nơi đó đã được Thiên Chúa giao cho mỗi người chúng ta những nén bạc để biết cách sinh lợi. Tùy vào bản thân mỗi người chúng ta cảm nhận và đón nhận những nén bạc ấy.

Chúng ta thấy được một Thiên Chúa rất rộng lượng và giàu tình thương. Ngài kêu gọi các tôi tớ đến để phát bạc cho họ làm ăn, để được sinh lợi từ những đồng tiền của ông chủ giao cho. Chúng ta thấy rõ hơn về một Thiên Chúa không chỉ chờ đợi những tôi tớ của mình đến van xin, vay mượn rồi mới đưa tiền cho họ làm ăn, nhưng đích thân Ngài tự nguyện đưa.

Đối chiếu vào cuộc sống, những nén bạc Chúa trao cho các tôi tớ trong Tin Mừng, cũng chính là những nén bạc Chúa đang giao cho mỗi người chúng ta ngày hôm nay. Những nén bạc đó được giao vào những vai trò khác nhau, để sinh lợi trong đời sống gia đình, Giáo hội, xã hội. Mỗi vai trò khác nhau sẽ có những công việc khác nhau, từ đó, những nén bạc cũng sinh lợi khác nhau.

Về đời sống gia đình: Vợ chồng có vun đắp cho ngôi nhà nhỏ của mình trở nên hạnh phúc không? Ba, mẹ, các con, đã trở thành những cây nến lung linh để thắp sáng một gia đình chưa?

Về đời sống Giáo hội: Chúng ta đã làm được gì cho Giáo Hội. Chúng ta có yêu thương những người thay mặt Chúa để chăm sóc những con chiên đang bị đánh tả tơi? Chúng ta có làm cho người ta biết đến Giáo Hội của Chúa không hay là người ta nhìn rồi lắc đầu quay đi?

Về xã hội: Chúng ta đã yêu quê hương đất nước chưa? có góp phần mình vào trong các công việc vì lợi ích chung chưa?

 Xét cho cùng, mỗi người chúng ta đều có một nén bạc như nhau. Điều quan trọng là chúng ta có làm cho nén bạc đó được sinh lợi trong trách nhiệm và công việc mình được giao không?

Thiết nghĩ rằng cơn dịch bệnh Covid vẫn có đó, nén bạc của mỗi người chúng ta được giao hôm nay là niềm tin tưởng vào Thiên Chúa. Cho dù có chuyện gì xảy đến đi nữa thì nén bạc của mỗi người chúng ta vẫn sinh lợi, vì đã phó thác mọi sự trong vòng tay yêu thương của Đấng quan phòng.

                                                  Thầm Lặng, Dòng Đức Mẹ Lên Trời (TGPSG)

Top