Mừng kính các vị Đại sứ giả của Chúa

Mừng kính các vị Đại sứ giả của Chúa

Mừng kính các vị Đại sứ giả của Chúa

TGPSG -- Nếu gọi Thiên thần là “Sứ giả” của Thiên Chúa, thì Tổng lãnh Thiên Thần chính là “Đại sứ giả” của Thiên Chúa vậy...

Trong tiếng Anh, từ Angel có nghĩa là Thiên thần (tiếng Anh cổ là Engel), còn Archangel nghĩa là Tổng lãnh Thiên Thần.

Trên thế giới, một thành phố có cái tên liên hệ đến các Thiên thần, đó là thành phố Los Angeles, thuộc tiểu bang Califonia, Hoa Kỳ, bang có đông người Việt Nam sinh sống. Los Angeles là tiếng Tây Ban Nha: Angeles là các Thiên thần, còn Los là mạo từ xác định chỉ số nhiều. Như vậy thành phố Los Angeles có nghĩa là thành phố các Thiên thần. Tên của nó nhắc nhở cho mọi người về sự hiện diện của các Thiên thần.

Một quốc gia có tên gọi cũng liên quan đến Thiên thần, đó là England (nước Anh). “Eng” là chữ viết tắt của từ tiếng Anh cổ Engel (Thiên thần), còn “land” nghĩa là vùng đất. Vậy England nghĩa là vùng đất của Thiên thần. Lịch sử nước Anh có đến chi tiết này: Vào giữa thế kỷ thứ 5, những người Anglo-Saxon chiếm cứ vùng đất này, và họ đã đặt tên cho nó là miền đất của Thiên thần - England. Đặt tên như thế là vì sao? Vì họ muốn đặt vùng đất mới này dưới sự bảo trợ của các Thiên thần, đồng thời nhắc cho con cháu họ ý thức về sự hiện hữu của các Thiên thần.

Có bao nhiêu Thiên thần và Tổng lãnh Thiên thần? Thiên thần thì vô số, người ta không đếm hết được. Còn Tổng lãnh Thiên thần, theo truyền thống Kinh Thánh (Enoch) thì có 7 vị. Mỗi vị Tổng lãnh Thiên thần chỉ huy một đội ngũ các Thiên thần, làm thành một đạo binh Thiên thần. Nếu gọi Thiên thần là “Sứ giả” của Thiên Chúa, thì Tổng lãnh Thiên Thần chính là “Đại sứ giả” của Thiên Chúa vậy.

Ba vị Tổng lãnh Thiên thần được Kinh Thánh nhắc đến nhiều lần đó là Micael, Gabriel và Raphael. Nếu để ý, ta thấy tên gọi của các vị Tổng lãnh Thiên thần đều có chữ “El” cuối. Trong tiếng Do Thái, chữ El có nghĩa là Thiên Chúa. Ví dụ như Emmanuel (Thiên Chúa ở cùng chúng ta), Nathanael (ân huệ của Thiên Chúa)… Mica: “ai bằng”; Gabri: sức mạnh; Rapha: sự chữa lành. Như vậy, Micael nghĩa là Ai bằng Thiên Chúa, Gabriel nghĩa là Sức mạnh của Thiên Chúa, và Raphael nghĩa là sự chữa lành của Thiên Chúa.

Thiên Chúa dựng nên các Thiên thần và Tổng lãnh Thiên thần với hai mục đích chính: thứ nhất là để phụng sự, ngợi khen, chúc tụng Chúa; thứ hai là để trợ giúp con người chúng ta.

Trên các bức tượng Micael, ta thấy Tổng lãnh Micael rất dũng mãnh, tay phải cầm thanh mũi kiếm sáng bóng, tay trái cầm sợi dây xích, 2 chân đạp đầu Lucifer, còn gọi là Satan (Satan trong tiếng Do Thái có nghĩa là sự tối tăm). Lucifer ban đầu cũng là một Tổng lãnh Thiên thần, nhưng đã kiêu căng phản loạn chống lại Thiên Chúa, nên đã bị Tổng lãnh Micael đánh đuổi và trục xuất ra khỏi Thiên Đàng (đã đánh mất chữ “el” cuối cái tên), và trở thành quỷ tướng, “quỷ sư phụ”, hay “quỷ tổng tư lệnh”. Nhưng Tổng lãnh Micael đã chiến thắng được Satan là nhờ đâu? Nhờ vào chính quyền năng của Thiên Chúa, như ý nghĩa tên gọi của ngài: “Ai bằng Thiên Chúa”.

Chúng ta nên thường kêu cầu các Tổng lãnh Thiên thần - nhất là Tổng lãnh Thiên thần Micael – để xin trợ giúp trong các cuộc chiến đấu chống lại ba thù (ma quỷ, thế gian và xác thịt). Hãy ý thức rằng mỗi lần kêu cầu Tổng lãnh Thiên thần, nhất là Thiên thần Micael trợ giúp, ta được nhắc nhở rằng: trong vũ trụ này, không ai quyền năng, không ai mạnh sức bằng Thiên Chúa. Dù cái tên của chúng ta không có chữ “El”, nhưng tâm hồn của mỗi người Kitô hữu chúng ta cần có chữ “El” trong đó, nghĩa là cần phải có Thiên Chúa trong đó. Có Thiên Chúa, chúng ta sẽ có được sức mạnh, để chiến đấu chống lại sự dữ, sự tội. Có Thiên Chúa, chúng ta sẽ có được sức mạnh để sống và làm chứng cho Tin Mừng của Chúa trước mặt mọi người. Amen.

Lm. Giuse Nguyễn Thành Long (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top