Lập trường của Tòa Thánh trước thông tin về cái chết của Osama Bin Laden

Lập trường của Tòa Thánh trước thông tin về cái chết của Osama Bin Laden

WHĐ (3.05.2011) – Sáng 2-05, Cha Federico Lombardi, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, đã đưa ra lời tuyên bố trước thông tin về cái chết của Osama Bin Laden:

“Như đã biết, Osama Bin Laden được coi là phải chịu trách nhiệm về những hành vi nghiêm trọng đã gieo rắc sự chia rẽ, lòng thù hận giữa các dân tộc, và đã lôi kéo tôn giáo vào mục đích này.

Trước cái chết của một con người, người Kitô hữu không bao giờ mừng rỡ, nhưng coi đây là dịp suy nghĩ về trách nhiệm của mỗi người trước mặt Chúa và đối với mọi người, đồng thời nhận ra cần phải hành động, không phải để khơi dậy lòng hận thù, nhưng để thúc đẩy hòa bình”.

(Theo VIS)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top