Kitô hữu và người Hồi giáo tại Bethlehem đối thoại

Kitô hữu và người Hồi giáo tại Bethlehem đối thoại

Thời sự Liên tôn/ WHĐ -- Tại Đất Thánh, suy tư của Thượng Hội Đồng về Trung Đông vẫn được tiếp tục, và không chỉ giữa các Kitô hữu.

Tại Trung tâm nghiên cứu tôn giáo Al Liqua - Bethlehem, cha Rafiq Khoury, người Palestine, chuyên viên tại Thượng Hội Đồng, đã tổ chức một cuộc gặp gỡ và mời cả những người Hồi giáo tham dự. Cha Khoury nói về sự có mặt của Kitô giáo trong xã hội Palestine, khuyến khích các Kitô hữu tham gia vào đời sống chung, và khẳng định lại sự cần thiết - điều đã được Thượng Hội Đồng khẳng định - của một đức tin sâu xa và chứng từ mạnh mẽ của thiểu số người Kitô hữu.

Nhưng cha Khoury cũng nói về các phong trào Hồi giáo chính thống và chủ nghĩa bảo thủ tôn giáo, nhất là trong 30 năm qua, đã làm phương hại đến bầu khí chung của xã hội ... Nhưng, may mắn là cũng có những dấu hiệu khác tích cực, nhờ vào những thực tế và các cuộc gặp gỡ như thế này…

Yousef Khalifeh, vị giáo trưởng Đền thánh Hồi giáo tại Bethlehem phát biểu: “Tôi xin cảm ơn trung tâm Al Liqua về các cuộc gặp gỡ này vì chúng củng cố các mối quan hệ giữa người Hồi giáo và Kitô hữu. Các cuộc gặp gỡ này làm gia tăng sự tin tưởng giữa chúng ta, là những người tin và thờ (phượng) một Thiên Chúa duy nhất. Chúng ta cần đối thoại và lắng nghe nhiều hơn, vì đức tin của chúng ta dạy chúng ta làm điều thiện chứ không phải điều ác. Tương quan của chúng ta phải là tương quan huynh đệ, bằng hữu, thăm viếng lẫn nhau.”

Điều xảy ra tại Irak là rất nghiêm trọng, tác động đến người Hồi giáo lẫn người Kitô hữu. Đó là tấn công cả nhân loại. Chúng ta không thể nào để cho có người bị giết dã man như thế. Người Hồi giáo chúng tôi lên án mạnh mẽ điều đó…

Kitô hữu và người Hồi giáo phải làm việc để đoàn kết với nhau... và các Kitô hữu phải ở lại đó, trên miền đất cội nguồn của họ, vì họ đã ở đây từ lâu trước người Hồi giáo chúng tôi. Những gì mà Thượng Hội Đồng đã nói và làm cho Trung Đông đáng cho tôi phải tôn trọng.”

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top