Kinh tháng Mười

Kinh tháng Mười

 

NOI GƯƠNG THỨ THA

Nếu có ai thịnh nộ
Đưa tay tát má này
Đưa cả má kia nữa
Để người cũng tát ngay

Nếu có ai ác ý
Tham lam lấy áo ngoài
Đưa luôn áo trong nữa
Cho người lấy đi ngay

Nếu có ai mưu ác
Cam tâm nói xấu hoài
Thì cũng đừng than trách
Chịu nuốt đắng, uống cay

Lạy Giêsu Đức Chúa
Xưa Ngài đã bao lần
Bị thế nhân xử bạc
Mà Ngài vẫn từ tâm

Xin giúp con sống tốt
Noi gương Ngài thứ tha
Dù đời con bất xứng
Nhưng tin cậy Tình Cha

CẢI TỘI BẢY MỐI

Sống khiêm nhường, chớ kiêu sa
Mở lòng rộng rãi, chớ hà tiện chi
Giữ lòng thanh khiết vân vi
Chớ mê dâm dục kẻo suy vong hồn
Nên nhường nhịn, chớ giận hờn
Chớ mê ăn uống, chớ ghen ghét người
Yêu người bất kể là ai
Siêng năng việc Chúa, chớ lười biếng chi!

HOA THÁNG MƯỜI

Những tràng chuỗi Mân Côi
Là vòng hoa dâng Mẹ
Bao vui buồn, sướng khổ
Hóa thành những đóa hoa

Dâng Mẹ Maria
Đóa VUI nở rạng rỡ
Lòng lâng lâng khó tả
Từng cung bậc vút cao

Kính dâng Mẹ sớm chiều
Đóa THƯƠNG mùa gian khổ
Mang sắc màu nhiệm lạ
Đầy ý nghĩa cuộc đời

Kính dâng Mẹ Chúa Trời
Đóa MỪNG reo khấp khởi
Khi tâm hồn sống lại
Sau lầm lạc tả tơi

Một tràng hoa tháng Mười
Kết thành từ muôn hạt
Vui buồn như thơ, nhạc
Dâng Mẹ trọn lòng con

KINH THÁNG MƯỜI

Thắm tươi những đóa Mân Côi
Tràng hoa dâng Mẹ ngọt lời Thánh Kinh
Tháng Mười cởi mở tâm tình
Say hương thánh thiện hòa bình chúng nhân
Nhiệm mầu Ơn Thánh chứa chan
Vui, Thương, Mừng tỏa linh lan sắc màu
Đời người một cuộc bể dâu
Lâm râm king nguyện sớm chiều Mân Côi
Nắng vàng thắp sáng tháng Mười
Rộn rã lòng người hạnh phúc yêu thương
Lâng lâng nhẹ khói trầm hương
Bay cao. Cao vút. Thiên đường là đây
Nhiệm mầu cuộc sống từng ngày
Vui, buồn, sướng, khổ vẫn đầy Hồng ân.

Top