Học viện Mục vụ TGP Sài Gòn: Thông báo chiêu sinh các khóa học mới

Học viện Mục vụ TGP Sài Gòn: Thông báo chiêu sinh các khóa học mới

Học viện Mục vụ TGP Sài Gòn: Thông báo chiêu sinh các khóa học mới

HỌC VIỆN MỤC VỤ
THÔNG BÁO CHIÊU SINH CÁC KHÓA HỌC MỚI

Thời hạn & địa điểm đăng ký

Đợt 1: Từ 1 - 22/12/2022
Đợt 2: Từ 27/12 -13/1/2023

Sáng: 8g30 - 11g30;
Chiều: 14g30 - 19g30
Từ thứ Hai đến thứ Sáu
Ghi danh online tại đường link: https://forms.gle/a7NPvUpDuSjsSmQy6
hoặc tại Phòng Học vụ.

Học viện Mục v TGP Sài Gòn

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top