Giáo triều Rôma xác định lại quyền bính trong các cộng đoàn dòng tu

Giáo triều Rôma xác định lại quyền bính trong các cộng đoàn dòng tu

TTCG (La Croix, 14-6-2011) - Lúc 10 giờ sáng sáng thứ Hai, 13-6-2011, ĐGH Bênêđictô XVI đã nhóm họp các vị đứng đầu các cơ quan điều hành trung ương của Giáo triều Rôma, hay các vị có chức vụ tương đương với tổng giám đốc các dịch vụ của Toà Thánh Vatican. Đây là một biến cố quan trọng và hiếm hoi trong hoạt động của Toà Thánh: cuộc họp mới đây bàn về việc tái rao giảng Tin Mừng là vào ngày 12-11-2010.

Theo các nguồn thông tin do báo chí Ý cung cấp, cuộc gặp gỡ “liên cơ quan điều hành trung ương này” chủ yếu đề cập đến đời sống tận hiến và việc thực thi quyền bính được diễn ra trong cuộc sống này. Có 2 điểm đáng làm cho chúng ta quan tâm. Trước tiên, đó là một sự phân biệt cần thiết giữa các cộng đoàn dòng tu nam và dòng tu nữ; và một sự phân biệt rõ ràng giữa tu sĩ và giáo dân. Sau đó, đề cập đến vấn đề nhạy cảm về quyền bính của các vị sáng lập dòng. ĐHY Quốc vụ khanh Toà Thánh Tarcisio Bertone xác định rằng việc thuộc về Giáo Hội, việc gắn bó vào Huấn quyền của Giáo Hội không được đặt ở bình diện thứ hai, tức không được đặt sau việc vâng lời vị sáng lập một cách đặc thù.

Như thế, ĐGH Bênêđictô XVI đeo đuổi mục tiêu của ngài là “thanh luyện” hoạt động của Giáo Hội. Trong mọi lĩnh vực: chống lại việc lạm dụng tình dục, minh bạch về tài chính, định nghĩa về đặc tính riêng biệt của những hội từ thiện của Giáo Hội, làm sáng tỏ những quy chế về nhân sự, phụng vụ…

(G.B. Lưu Văn Lộc chuyển ngữ)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top