Giáo hội Tây Ban Nha đề ra chương trình đưa người trẻ đến gần Giáo hội

Giáo hội Tây Ban Nha đề ra chương trình đưa người trẻ đến gần Giáo hội

SAN SEBASTIAN: Đức cha José Ignacio Munilla, Giám mục Giáo phận San Sebastian, Tây Ban Nha khẳng định rằng truyền giáo cho người trẻ đòi hỏi phải có sự tôn trọng và tình thương mến, nhưng không được thần tượng hóa tuổi trẻ.

Đức cha Munilla đã nói như trên trong bài thuyết trình tại khóa học mùa hè về ”Người trẻ và Giáo hội”, do đại học quốc vương Juan Carlos tổ chức. Đức cha đã gợi lại thực tại văn hóa Tây Ban nha, nơi mà ngài cho rằng nền giáo dục cấp bách hơn bất cứ nơi nào khác.

Sau khi so sánh khuynh hướng tục hóa hiện nay với một cơn sóng thần bão ập vào xã hội và lay động tận gốc rễ những giá trị đạo đức luân lý truyền thống, Đức cha Munilla nhìn nhận rằng Giáo hội đang gặp nhiều khó khăn trong việc rao giảng Tin Mừng cho người trẻ Tây Ban Nha, một quốc gia đã đánh mất linh hồn Kitô của mình. Đức cha đề ra ba mẫu gương cần phải theo trong nỗ lực đưa người trẻ đến gần Giáo hội: đó là bước theo kinh nghiệm của Thánh Gioan Bosco, đặt trọng tâm vào thời gian chia sẻ với người trẻ; thứ hai là nêu cao chứng tá và trở thành điểm quy chiếu cho người trẻ, như Đức Chân phước Giáo hoàng Gioan Phaolô 2 đã làm; và thứ ba là giúp người trẻ có một tinh thần phê bình đối với chủ nghĩa tương đối hóa, như Đức đương kim Giáo hoàng Biển Đức 16 đang làm.

Cuối cùng, Đức Giám mục San Sebastian đã đề cập đến ngày Giới trẻ quốc tế sắp đến tại Madrid. Đức cha nhắc lại lời Đức Thánh Cha Biển Đức 16 khẳng định rằng đây là dịp giúp các bạn trẻ gặp gỡ nhau để mở rộng chân trời kiến thức của mình; và nhờ sự trợ giúp của các linh mục đồng hành họ sẽ đào sâu và ý thức rõ ràng hơn về thực tại Giáo hội vừa là cha vừa là mẹ (ZENIT 25-07-2011)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top