Giáo hội Pêru cầu mong đất nước có một tương lai tươi sáng hơn

Giáo hội Pêru cầu mong đất nước có một tương lai tươi sáng hơn

LIMA: Trong sứ điệp gửi tín hữu và nhân dân toàn nước nhân mừng kỷ niệm 190 năm độc lập ngày 28-7-2011, Hội đồng Giám mục Pêru cầu mong quốc gia có một tương lai tiến bộ và hy vọng tốt đẹp hơn.

Sứ điệp mang chữ ký của Đức cha Hector Miguel Cabrejos Vidares, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pêru mang tựa đề “Cho một tương lai tiến bộ và hy vọng”.

Các Giám mục Pêru viết: ”Nhà nước nắm trong tay tương lai của 30 triệu dân, đang đặt hy vọng nơi một dấn thân mạnh mẽ hơn cho nền dân chủ và việc điều hành quyền bính được chia sẻ, hữu hiệu và liêm chính. Sự tiến bộ của đất nước phải là sự tiến bộ toàn vẹn nhằm vào y tế, thực phẩm, nước uống, giáo dục, nhà ở và an ninh công cộng, cũng như tạo cơ may cho những người nghèo túng, làm sao để họ có cuộc sống xứng đáng hơn với phẩm giá con người. Ngoài ra cũng cần phải bảo vệ và tôn trọng môi sinh, vì Pêru là một nước rất giầu tài nguyên thiên nhiên. Các Giám mục cầu mong có sự đối thoại, sự đồng thuận và tinh thần khoan nhượng để xây dựng một quốc gia hòa bình thịnh vượng và tiến bộ.

Nhắc tới các nỗ lực và hy sinh của người dân hằng ngày góp phần trong việc dựng nước, các Giám mục nhấn mạnh nhiệm vụ của chính quyền phải bảo vệ sự sống và thăng tiến gia đình, bởi vì tình yêu đối với gia đình là một giá trị mà xã hội phải bảo vệ. Nó đáp ứng các nhu cầu sâu thẳm nhất của trái tim và phẩm giá con người. Chính vì thế các Giám mục cầu mong các giá trị nền tảng của Pêru được củng cố như: nền dân chủ, nhà nước pháp quyền, công ích, công lý, sự thật, tinh thần trách nhiệm, bình đẳng xã hội và tôn trọng các quyền căn bản của con người. Tin tưởng nơi Chúa Kitô là “đường, sự thật và sự sống” nhân dân Pêru có thể xây dựng một quốc gia đầy tiến bộ và hy vọng (SD 27-7-2011)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top