Đức Thánh Cha tiếp kiến Bộ Giáo lý Đức tin

Đức Thánh Cha tiếp kiến Bộ Giáo lý Đức tin

VATICAN -- ĐTC Biển Đức 16 khích lệ Bộ Giáo Lý đức tin tiếp tục dấn thân trong việc bảo vệ sự hiệp nhất đức tin của Giáo Hội và bênh vực sự sống con người, theo luật luân lý tự nhiên.

Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng 15-1-2010 dành cho gần 20 HY và GM thành viên Bộ giáo lý đức tin nhóm khóa họp toàn thể tại Roma trong những ngày này, dưới quyền chủ tọa của ĐHY Tổng trưởng William Levada.

ĐTC nhắc đến sự tham gia của Bộ Giáo lý Đức tin vào sứ vụ của ngài trong việc bảo vệ sự hiệp nhất đức tin của toàn thể Dân Chúa, và khẳng định rằng: ”Trong tinh thần ấy tôi đặc biệt tin tưởng nơi sự dấn thân của Bộ để khắc phục những vấn đề đạo lý còn tồn đọng, hầu tái lập sự hiệp thông trọn vẹn của Huynh đoàn Thánh Piô 10 với Giáo Hội”.

Bốn giám mục của Huynh đoàn Công Giáo thủ cựu đã được ĐTC giải vạ tuyệt thông hồi tháng 3 năm ngoái và các đại diện của Huynh Đoàn bắt đầu đối thoại với một Ủy ban của Tòa Thánh, hầu giải quyết những vấn đề đạo lý, đặc biệt sự việc Huynh đoàn không chấp nhận một số giáo huấn của Công đồng chung Vatican 2.

ĐTC cũng nhắc đến những vấn đề thời sự và tế nhị liên quan đến việc truyền sinh và những phương pháp trị liệu mới có kèm theo sự lèo lái phôi thai người. Ngài khẳng định rằng ”Giá trị luân lý đạo đức của ngành y khoa sinh học được đo lường theo mức độ nó tôn trọng vô điều kiện đối với mỗi sinh mạng con người trong mọi giai đoạn của cuộc sống, cũng như bảo vệ đặc tính của những hành vi thông truyền sự sống” (Dignitas personae, 10).

Cũng trong bài diễn văn, ĐTC bác bỏ một não trạng sai lầm cho rằng ”đức tin là một cản trở tự do và sự nghiên cứu khoa học, vì đức tin do một loạt các thành kiến cấu thành, khiến cho nhận thức mất tính chất khách quan”. Ngài nói: ”Đứng trước thái độ như thế muốn thay thế chân lý bằng sự đồng thuận mong manh và dễ bị lèo lái, đức tin Kitô mang lại một đóng góp chân lý cả trong lãnh vực đạo đức và triết học, không phải bằng cách cung cấp những giải pháp tiền chế cho các vấn đề cụ thể, như việc nghiên cứu và thí nghiệm y khoa sinh học, nhưng bằng cách đề nghị những viễn tượng luân lý đáng tin cậy, trong đó lý trí con người có thể nghiên cứu và tìm thấy những giải pháp hữu hiệu”.

Sau cùng, ĐTC bênh vực giá trị của luật luân lý tự nhiên, luật này không phải chỉ thuộc các tôn giáo, tuy rằng mạc khải Kitô giáo và sự viên mãn của con người trong mầu nhiệm Chúa Kitô soi sáng và phát triển trọn vẹn đạo lý về luật này. Luật luân lý tự nhiên dựa trên chính bản tính con người và có thể được mọi hữu thể có lý trí nhận thức. Luật này là nền tảng để đối thại với tất cả những người tìm kiếm chân lý và nói chung là với xã hội dân sự và trần thế” (SD 15-1-2010)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top