Đức Thánh Cha tái kêu gọi bảo vệ thiên nhiên

Đức Thánh Cha tái kêu gọi bảo vệ thiên nhiên

VATICAN. ĐTC Biển Đức 16 kêu gọi các vị lãnh đạo các quốc gia can đảm hành động để bảo vệ thiên nhiên như món quà quí giá của Đấng Tạo Hóa.

Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp Video gửi Hội nghị Thượng Đỉnh của LHQ về sự thay đổi khí hậu, đang tiến hành tại New York, Hoa Kỳ trong những ngày này.

Trong sứ điệp ĐTC tuyên bố ủng hộ Hội nghị và cho biết Giáo Hội coi các vấn đề liên quan tới môi sinh là điều gắn liền với sự phát triển toàn diện con người, đồng thời ngài khẳng định rằng:

”Điều quan trọng là Cộng đồng quốc tế và mỗi chính phủ đưa ra những tín hiệu đúng đắn cho người dân.. Việc bảo vệ môi sinh và các tài nguyên cũng như khí hậu đòi các vị lãnh đạo phải hoạt động chung với nhau, tôn trọng luật pháp và thăng tiến tình liên đới với những vùng nghèo yếu nhất trên thế giới. Cùng nhau chúng ta có thể xây dựng một sự phát triển toàn diện con người, mưu ích cho mọi dân tộc, trong hiện tại cũng như tương lai, một sự phát triển được sự hướng dẫn của các giá trị bác ái trong chân lý. Để điều đó có thể diễn ra, điều cần thiết là kiểu mẫu phát triển trên thế giới hiện nay phải được biến đổi, nhờ sự chấp nhận trách nhiệm chung đối với thiên nhiên”.

Với tâm tình đó, ĐTC khích lệ các tham dự viên Hội nghị Thượng đỉnh của LHQ về khí hậu thảo luận trong tinh thần xây dựng và quảng đại, can đảm. (SD 24-9-2009).


Lm. Trần Đức Anh OP

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top