Đức Thánh Cha kêu gọi chuẩn bị Đại Hội các gia đình Công giáo thế giới

Đức Thánh Cha kêu gọi chuẩn bị Đại Hội các gia đình Công giáo thế giới

CASTEL GANDOLFO. ĐTC Biển Đức 16 kêu gọi toàn Giáo Hội dành năm 2011 tới đây để suy tư về lao công và ngày lễ, chuẩn bị cho Đại hội các gia đình Công Giáo thế giới kỳ 7 sẽ tiến hành tại Milano, bắc Italia, từ ngày 30-5 đến 3-6 năm 2012 và ngài sẽ đích thân chủ tọa 2 biến cố cao điểm của Đại Hội.

Trong sứ điệp gửi ĐHY Ennio Antonelli, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về gia đình, công bố hôm 24-9-2010, ĐTC nhắc đến chủ đề Đại hội các Gia đình Công Giáo thế giới tới đây là ”Gia đình: lao công và ngày lễ” và ngài khẳng định rằng ”Lao công và ngày lễ có liên hệ mật thiết với đời sống của các gia đình: chúng ảnh hưởng tới những quyết định của gia đình, quan hệ giữa vợ chồng và con cái, quan hệ giữa gia đình với xã hội và Giáo Hội.”

ĐTC nêu nhận xét: ”Ngày nay, rất tiếc là việc tổ chức lao công, được quan niệm và thực hiện theo tiêu chuẩn cạnh tranh thị trường và nhắm lợi tức tối đa, và quan niệm về ngày lễ như một dịp tiêu khiển và tiêu thụ, tất cả đang góp phần làm băng hoại gia đình và cộng đoàn, cũng như phổ biến một lối sống cá nhân chủ nghĩa. Vì thế, cần phải cổ võ sự suy tư và dấn thân nhằm dung hòa những đòi hỏi và thời giờ làm việc với thời gian và đòi hỏi của gia đình, đồng thời phục hồi ý nghĩa đích thực của ngày lễ, nhất là Chúa Nhật, là ngày của Chúa và là ngày của con người, ngày của gia đình, cộng đoàn và của tình liên đới”.

”Đại hội các gia đình Công Giáo thế giới vào năm 2012 là một cơ hội tốt đẹp để suy nghĩ lại lao công và ngày lễ trong viễn tượng một gia đình hiệp nhất, và cởi mở đón nhận sự sống, hội nhập tốt đẹp trong xã hội và trong Giáo Hội”

ĐTC viết tiếp: ”Để Đại Hội các gia đình thực sự có nhiều thành quả, thì biến cố này phải được đặt trong một tiến trình chuẩn bị về mặt Giáo Hội và văn hóa. Vì thế tôi cầu mong rằng ngay trong năm 2011, năm kỷ niệm 30 năm công bố Tông Huấn ”Familiaris consortio”, là Đại Hiến chương về mục vụ gia đình, sẽ có một hành trình với những sáng kiến ở cấp giáo xứ, giáo phận và toàn quốc, nhằm làm nổi bật những kinh nghiệm về lao động và ngày lễ, trong các khía cạnh chân thực và tích cực nhất của chúng, đặc biệt là ảnh hưởng trên đời sống cụ thể của các gia đình. Vì thế, các gia đình Kitô và các cộng đoàn Giáo Hội trên toàn thế giới hãy cảm thấy mình được gọi hỏi và có liên hệ, mau lẹ hành trình hướng về Đại hội Milano 2012”.

ĐTC cũng cho biết Đại hội này sẽ kéo dài 5 ngày với cao điểm là tối thứ bảy, 2-6-2012 là Đại lễ các chứng từ, và thánh lễ trọng thể sáng hôm sau, 3-6. Ngài sẽ đích thân chủ tọa hai sinh hoạt này, được qui tụ như ”gia đình của các gia đình” (SD 24-9-2010)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top