Đức Thánh Cha kêu gọi các nhà thần học khiêm tốn

Đức Thánh Cha kêu gọi các nhà thần học khiêm tốn

VATICAN. Sáng 1-12-2009, ĐTC Biển Đức 16 đã cử hành thánh lễ với Ủy ban thần học quốc tế. Ngài mời gọi các nhà thần học hãy khiêm tốn chấp nhận sự bé nhỏ của mình để có thể đạt tới chân lý.

30 thành viên Ủy ban thần học quốc tế đang nhóm khóa họp thường niên tại Vatican trong tuần này, từ 30-11 đến 5-12-2009.

Trong bài giảng ứng khẩu sau bài Phúc Âm ghi lại lời Chúa Giêsu chúc tụng Chúa Cha đã mạc khải những sự bí nhiệm cho những người bé nhỏ, nhưng lại giấu những nhà thông thái, ĐTC đã trưng dẫn nhiều ví dụ về sự kiện này: từ biến cố giáng sinh của Đức Messia ở Bethlehem được các mục đồng nhìn nhận, cho đến các luật sĩ thông thái phủ nhận Con Thiên Chúa. Cả trong 200 năm lịch sử thần học gần đây, nhiều nhà đại thần học không nhận ra trọng tâm mầu nhiệm, nhưng những người bé mọn như thánh Bernadette Soubirous, Têrêsa Lisieux, thánh nữ Bakhita, Mẹ Têrêsa Calcutta, thánh Damien de Veuster đã nhận thức được các mầu nhiệm Thiên Chúa.

Tuy nhiên, cũng có những nhà thần học thông thái đã trở nên 'bé nhỏ' và đã thấy sự điên rồ của Thiên Chúa lại là sự khôn ngoan cao cả hơn mọi sự thông thái của loài người.

Từ những nhận xét trên đây, ĐTC nói đến hai thứ sử dụng lý trí: có người sử dụng lý trí một cách biệt lập, đặt mình lên trên Thiên Chúa, và trong các khoa học của họ không có Thiên Chúa. Trong thần học, những người này giản lược mầu nhiệm cao cả về Chúa Giêsu Con Thiên Chúa làm người, thành một Đức Giêsu lịch sử, một nhân vật bi thảm, một bóng ma không có xương thịt, một người nằm lại trong mồ và bị hư nát. Phương pháp này biết bắt vài con cá nhưng lại loại bỏ mầu nhiệm cao cả, vì con người trở thành mẫu mực cho chính mình và kiêu ngạo, sự kiêu ngạo này là một thứ điên rồ trầm trọng, tuyệt đối hóa một số phương pháp không thích hợp với những thực tại lớn lao”.

Phương pháp thứ hai trong việc sử dụng lý trí, đó là trường hợp những người chấp nhận sự bé nhỏ của mình, trở nên bé nhỏ và đi tới chân lý. Nhờ đó, lý trí nhận được tất cả những khả thể của mình, không bị bót nghẹt, nhưng đi sâu rộng hơn.

ĐTC mời gọi các nhà thần học hãy cầu xin Chúa ban ơn khiêm tốn đích thực, ơn trở nên bé nhỏ để có thể thực sự là người khôn ngoan, và xin Chúa soi sáng, trở thành những nhà thần học chân chính có thể loan báo mầu nhiệm của Chúa.

Trong tuần này, Ủy ban thần học xác định các đề tài cần đào sâu trong 5 năm tới đây, đặc biệt là tiếp tục bàn về phương pháp thần học (SD 1-12-2009)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top