Đức Thánh Cha ca ngợi thành quả 50 năm đối thoại đại kết

Đức Thánh Cha ca ngợi thành quả 50 năm đối thoại đại kết

VATICAN. ĐTC Biển Đức 16 ca ngợi những thành quả và tiến bộ trên con đường đối thoại đại kết trong 50 năm qua và ngài kêu gọi dấn thân đương đầu với những thách đố mới trong lãnh vực này.

Ngài đưa ra nhận định trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 18-11-2010 dành cho 60 vị đại diện Công giáo và các Giáo hội Kitô khác, tham dự buổi lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Hội đồng Tòa Thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô, cử hành hôm 17-11 vừa qua. Ngoài các vị lãnh đạo phía Công giáo, còn có Đức TGM Rowan Williams, Giáo chủ Liên hiệp Anh giáo và Đức TGM Ioannis Zizioulos, Đại diện Đức Thượng Phụ Chính thống Constantinople.

Ngỏ lời trong dịp này, ĐTC kiểm điểm những thành quả trong nửa thế kỷ qua, như sự hiểu biết và quí chuộng lẫn nhau nhiều hơn giữa các Giáo hội và Công đồng Giáo hội Kitô, sự vượt thắng những thành kiến còn tồn đọng trong lịch sử, gia tăng đối thoại thần học và bác ái. Nhiều hình thức cộng tác cũng được thực hiện, trong đó có việc bênh vực sự sống con người, bảo tồn thiên nhiên, bài trừ bất công, dịch chung Kinh Thánh...

ĐTC ghi nhận có nhiều người cho rằng cuộc đối thoại đại kết tại Tây Phương đang bị mất nhuệ khí, và ngài kêu gọi khơi dậy mối quan tâm trong lãnh vực này và đẩy mạnh quyết liệt hơn các cuộc đối thoại. Ngoài ra, có những thách đố mới đang được đề ra, như những giải thích mới về nhân loại học và luân lý đạo đức, việc huấn luyện cho các thế hệ trẻ về đại kết, sự phân hóa trong lãnh vực đại kết. ĐTC nói: ”Điều thiết yếu là nhận thức về những thay đổi đó và tìm ra những con đường để tiến hành một cách hữu hiệu dưới ánh sáng ý muốn của Chúa ”Ước gì tất cả chúng được nên một” (Ga 17,21).

ĐTC không quên đề cao tầm quan trọng của việc cầu nguyện cho công cuộc đại kết các tín hữu Kitô. ”Một đàng cần kiên trì và xác tín trong việc tìm kiếm sự hiệp nhất, nhưng đàng khác, cũng cần xác tín mạnh mẽ rằng chúng ta không biết khi nào sự hiệp nhất giữa tất cả các môn đệ Chúa Kitô được diễn ra, chúng ta không thể biết được giờ đó, vì không phải chúng ta làm nên sự hiệp nhất, nhưng là chính Thiên Chúa: sự hiệp nhất đến từ trên cao, từ sự hiệp nhất của Chúa Cha với Chúa Con, trong cuộc đối thoại yêu thương là chính Thánh Linh. Xác tín này không được làm giảm bớt sự dấn thân của chúng ta, trái lại càng làm cho chúng ta chú ý đón nhận các dấu chỉ và thời điểm của Chúa..” (SD 18-11-2010)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top