Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI: “Sống trung tín với Lời của Thiên Chúa là phương thế hữu hiệu chiến thắng mọi cám dỗ”

Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI: “Sống trung tín với Lời của Thiên Chúa là phương thế hữu hiệu chiến thắng mọi cám dỗ”

WHĐ / Tin tổng hợp (22.02.2010) – Trong buổi đọc Kinh Truyền tin trưa Chúa nhật 21-02, Đức Thánh Cha đã ban huấn từ cho các tín hữu và khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô.

ĐTC đã nhắc nhở các tín hữu, nhân Mùa Chay 2010 vừa bắt đầu, về phương thế chiến đấu và chiến thắng những cám dỗ của ma quỷ.

Theo ĐTC phương thế hữu hiệu đó chính là sống trung tín với Lời của Thiên Chúa.

ĐTC diễn giải Lời Chúa trong bài trích Phúc Âm theo Thánh Luca ngày Chúa nhật I Mùa Chay, thuật lại việc Chúa Giêsu vào hoang địa ăn chay và đã chịu sự cám dỗ của ma quỷ.

Theo ĐTC, ma quỷ đưa ra ba cám dỗ. Cám dỗ thứ nhất về nhu cầu vật chất (lúc chịu đói khát), cám dỗ thứ hai về quyền lực, và cám dỗ ‘thử thách Thiên Chúa’, khi quỷ thách thức Chúa Giêsu hãy chứng tỏ Người là Thiên Chúa.

Chống lại từng cơn cám dỗ của ma quỷ, Chúa Giêsu đều trưng dẫn Kinh Thánh:

“Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh”

“Ngươi phải bái lạy Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Ngài mà thôi”.

ĐTC giải thích: “Chúa Giêsu nêu một tiêu chí duy nhất đối lại với những tiêu chí của loài người, đó là sự vâng phục, tuân theo ý muốn của Thiên Chúa, mới thật sự là nền tảng hiện hữu của chúng ta”.

“Nếu tâm trí chúng ta biết giữ lấy Lời của Chúa, để cho Lời Chúa thấu nhập đời mình, hoàn toàn tín thác nơi Chúa, chúng ta sẽ đẩy lùi mọi cám dỗ của ma quỷ hằng ra sức lừa gạt chúng ta”.

ĐTC mời gọi các tín hữu hãy tận dụng Mùa Chay để “trở về với chính bản thân và lắng nghe tiếng của Thiên Chúa đang nói với mình, để vượt qua những cám dỗ của cái ác và tìm được sự thật về hiện hữu của bản thân, bởi Mùa Chay là thời gian của cuộc ‘cạnh tranh thiêng liêng’ để được sống với Chúa Giêsu, không phải với tính kiêu căng tự phụ mà với vũ khí của đức tin, nghĩa là của cầu nguyện, của lắng nghe Lời Chúa và hối cải”.

Kết thúc bài huấn từ, ĐTC nài xin Đức Maria trợ giúp các Kitô hữu biết sống “trong niềm vui và thu nhận nhiều hoa trái của Mùa ân sủng”.

ĐTC cũng xin Đức Mẹ bầu cử đặc biệt cho ngài và các cộng sự viên trong Giáo triều trong tuần Tĩnh tâm Mùa Chay sẽ được khai mạc vào buổi Kinh Chiều cùng ngày.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top