ĐTC: Chính niềm tin vào Thiên Chúa thăng tiến phẩm giá con người

ĐTC: Chính niềm tin vào Thiên Chúa thăng tiến phẩm giá con người

WGPSG/CNS -- Tp. Vatican -- Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI chia sẻ với các đại biểu của một tổ chức nhân quyền lớn người Do Thái: “Một trong những đóng góp quan trọng nhất của người tín hữu trong cuộc đấu tranh vì nhân quyền là củng cố nhận thức rằng con người được tạo nên theo hình ảnh của Thiên Chúa”.

Trong một buổi tiếp kiến riêng với phái đoàn gồm 21 người thuộc tổ chức B'nai B'rith International vào ngày 12 tháng 5 vừa qua, Đức Giáo Hoàng đã cho biết những cuộc gặp gỡ đối thoại liên tôn giữa Công giáo và Do Thái giáo gần đây chủ yếu tập trung vào “nhiệm vụ tôn giáo chung của đôi bên trong cuộc chiến chống lại tình trạng nghèo đói, bất công, phân biệt đối xử và chối bỏ những quyền phổ biến của con người."

Ngài nói: Nếu tình thương là quan trọng thì "một trong những điều quan trọng nhất mà chúng ta có thể cùng nhau thực hiện là làm chứng tá cho niềm tin sâu sắc của chúng ta rằng: mỗi người, dù nam hay nữ, đều được tạo nên theo hình ảnh của Chúa và do đó ai nấy đều có phẩm giá bất khả xâm phạm."

Đức Giáo Hoàng Bênêđictô còn nói thêm rằng: các Kitô hữu và người Do Thái nên cùng dấn thân thúc đẩy một cái nhìn lành mạnh về vai trò của tôn giáo trong xã hội, “như là một cách thế để điều chỉnh cái nhìn thiển cận của con người chỉ thấy chiều kích thế tục” mà quên đi mối tương quan của họ với Thiên Chúa và cuộc sống vĩnh cửu.

Ngài nói: “Các tín hữu nên làm chứng cho niềm tin của mình rằng: Dẫu hành trình lịch sử có khó khăn và đáng sợ đến mấy đi nữa, thì vẫn có một Đấng quan phòng nhân từ và giàu lòng thương xót sẽ dẫn dắt lịch sử đến kết quả sau cùng.”

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top