Các Hồng Y chúc mừng 5 năm Giáo Hoàng của Đức Thánh Cha

Các Hồng Y chúc mừng 5 năm Giáo Hoàng của Đức Thánh Cha

VATICAN: Trưa hôm qua (19-4) nhân kỷ niệm 5 năm Đức Thánh Cha được bầu làm Chủ Chăn Giáo Hội hoàn vũ, các Hồng Y hiện diện tại Roma đã tới chúc mừng và dùng tiệc trưa với Đức Thánh Cha trong Dinh Tông Tòa.

Đức Hồng Y Angelo Sodano, Niên trưởng Hồng Y Đoàn, đã đại diện 181 Hồng Y nói lên lòng biết ơn của toàn Giáo Hội đối với các công việc của Đức Thánh Cha trong 5 năm qua và bầy tỏ sự hiệp nhất dấn thân cộng tác với Đức Thánh Cha trong tình hiệp thông huynh đệ. Nhắc lại lời Đức Thánh Cha nói với các Hồng Y trong thánh lễ tại nhà nguyện Sistina sáng hôm sau khi được bầu làm Giáo Hội: ”Với tâm tình biết ơn sự tín nhiệm anh em bầy tỏ đối với tôi, tôi xin anh em nâng đỡ tôi với lời cầu ngyện và sự cộng tác liên lỉ, tích cực và khôn ngoan”, Đức Hồng Y Sodano nói đó là dấn thân mà 60 Hồng Y hiện diện tại Roma và 121 Hồng Y sống rải rác đó đây trên thế giới đang làm.

Dĩ nhiên chúng ta không thể quên các thách đố mà thế giới ngày nay đề ra cho từng môn đệ của Chúa Kitô, nhưng ánh sáng niềm hy vọng kitô luôn nâng đỡ chúng ta, với xác tín rằng ơn thánh Chúa tiếp tục hoạt động qua chúng ta. Thánh Bonaventura xưa kia có nói ”Các công trình của Thiên Chúa không giảm thiểu, nhưng tiến triển”. Ngày nay cũng thế các công trình của Thiên Chúa không giảm thiểu nhưng tiến triển và xác định với chúng ta rằng men Tin Mừng tiếp tục thấm nhập toàn nhân loại với năng động nội tại bẩm sinh của nó. Đức Hồng Y Sodano chúc Đức Thánh Cha nhiều năm phục vụ hạnh phúc khác (SD 19-4-2010)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top