Ý cầu nguyện tháng 4/2011

Ý cầu nguyện tháng 4/2011

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 4/2011

Ý chung: Cầu cho việc rao giảng Tin Mừng trong thời đại mới. Xin cho mọi người trong thời đại mới này tìm ra những giải đáp của cuộc sống luôn biến đổi và niềm hy vọng nhờ việc rao giảng Tin Mừng.

Ý truyền giáo: Cầu cho các nhà truyền giáo. Xin cho các nhà truyền giáo, nhờ việc rao giảng Tin Mừng và chứng tá đời sống của họ, biết mang Chúa Kitô đến cho những ai chưa nhận biết Ngài.

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top