Vườn nho Hội Thánh

Vườn nho Hội Thánh

 

“Hay vì thấy tôi tốt bụng,
mà bạn đâm ra ghen tức”

(Mt 20, 15)

 

Thiên Chúa lập mối tình Giao ước
Thuở ban đầu dân Ít-ra-en
Được nghe tiếng Chúa gọi mời
Làm vườn nho thánh ở nơi thế trần

Đức Giêsu đến thời kêu gọi
Hết mọi người hội đủ sắc dân
Ai nghe tiếng Chúa ân cần
Bắt tay vào việc quyết tâm theo Người

Hoàng hôn xuống người làm sau hết
Lãnh một đồng vui sướng ngạc nhiên
Những người sáng sớm nhận tiền
Lầm bầm trách chủ tỵ hiềm đắng cay

Họ cay đắng bởi không nhìn thấy
Chúa tốt lành vực dậy anh em
Thoát cơn thất nghiệp buồn phiền
Chợ đời mòn mỏi đêm đen tủi sầu

Trái tim Chúa nhiệm mầu sâu thẳm
Đại dương Lòng Thương Xót mênh mông
Nhờ ơn lượng thứ khoan hồng
Những người sau chót được nâng hàng đầu

Được Chúa gọi làm vườn Hội Thánh
Trọn đời con phục vụ gắng công
Niềm vui hơn cả một đồng
Chính là hạnh phúc sống trong Nhà Người

Nhà Hội Thánh vườn nho rộng mở
Vui với người được Chúa yêu thương
Giêsu Đấng Thánh Chủ vườn
Muôn dân phụng sự can trường dấn thân.

Top