Hồng ân nhắc bảo

Hồng ân nhắc bảo

 “Nếu người anh em của anh trót phạm tội,
t
hì anh hãy đi sửa lỗi nó…” (Mt 18, 15)

 

 

Tính tự nhiên con người né tránh
Nói đến điều lầm lỗi tha nhân
Chúa thương dạy phải đến gần
Anh em phạm tội ân cần nhủ khuyên

Chúa lo liệu từng con chiên lạc
Tìm họ về chăm sóc ủi an
Thứ tha bầu khí cộng đoàn
Yêu thương xây dựng kiện toàn đức tin

Đi từng bước một mình với họ
Trong thân tình nhỏ nhẹ sửa sai
Giả như tình trạng kéo dài
Kiên trì nhắc nhở thêm vài chứng nhân

Nếu họ vẫn khăng khăng cố chấp
Hãy hết lòng tôn trọng mến yêu
Trình bày Hội Thánh mọi điều
Coi như họ tự tách lìa đoàn chiên

Cùng Hội Thánh nguyện cầu mong mỏi
Đón họ về thống hối ăn năn
Van nài Chúa đổ Hồng ân
Vết thương băng bó lỗi lầm thứ tha

Tín hữu Chúa được Người tha thứ
Gánh nặng đời lữ thứ chia san
Nghe lời nhắc nhở bảo ban
Tựa nguồn ân phúc tuôn tràn tháng năm

Xin giúp con tri ân cảm mến
Những ai thương tìm đến với mình
Sửa sai nhắc bảo tận tình
Chúa luôn hiện diện xây tình hiệp thông.

Top