Vui học Thánh Kinh: Chúa nhật 29 Thường niên - năm B

Vui học Thánh Kinh: Chúa nhật 29 Thường niên - năm B

Chúa nhật XXIX - Chúa nhật Truyền giáo.

Mục VUI HỌC THÁNH KINH xin gởi đến quý Anh Chị chủ đề: "Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người."

Top