Vatican thành lập ủy ban điều tra về Mễ-Du

Vatican thành lập ủy ban điều tra về Mễ-Du

XBVN – Một thông cáo của Vatican đã cho biết vào hôm thứ tư ngày 17/03/2010 rằng một ủy ban điều tra về trung tâm hành hương Mễ-Du (Medjugorie) vừa được thành lập bởi Bộ Giáo Lý Đức Tin. Ủy ban này, khoảng 20 người, do Đức Hồng y Camillo Ruini đứng đầu, bao gồm các Hồng y, Giám mục và các chuyên viên. Ủy ban sẽ làm việc "cách dè dặt" và sẽ thông báo kết luận cho Bộ.

Cha Lombardi cũng nhắc lại rằng "những cuộc hiện ra" (của Đức Mẹ) này trước tiên đã được nghiên cứu bởi một ủy ban giáo phận, rồi chuyển công việc sang cho ủy ban giám mục của đất nước (vào thời đó là Yougoslavie).

Thế nhưng, thực thể chính trị này không còn nữa, và "không phải luôn có kết luận về đặc tính siêu nhiên hay không của những lần hiện ra, và do đó, các Giám mục của Bosnie-Herzégovine đã chuyển tới Bộ Giáo Lý Đức Tin".

Cha Lombardi cho biết rằng uy ban "sẽ quyết định từ những cuộc trao đổi tùy thuộc tình hình về những công việc của mình nhưng đó quả là một công việc rất kín đáo do sự tế nhị của vấn đề".

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top