Tuyển sinh lớp Tìm Hiểu Ơn Thiên Triệu niên khóa 2012 - 2013

Tuyển sinh lớp Tìm Hiểu Ơn Thiên Triệu niên khóa 2012 - 2013

TỔNG GIÁO PHẬN TP. HỒ CHÍ MINH
          BAN MỤC VỤ ƠN GỌI

THÔNG BÁO
V/v Tuyển sinh lớp Tìm Hiểu Ơn Thiên Triệu niên khóa 2012 - 2013

Ban Mục vụ Ơn gọi thông báo tuyển sinh lớp Tìm Hiểu Ơn Thiên Triệu, niên khóa 2012-2013. Các thanh niên có ước muốn sống đời linh mục giáo phận có thể đăng ký tham dự lớp này với các thủ tục sau đây:

1. Điều kiện

- Tuổi từ 18 đến 25
- Đã tốt nghiệp Trung học phổ thông
- Hộ khẩu tại thành phố Hồ Chí Minh

2. Hồ sơ

1. Đơn xin gia nhập (do ứng sinh viết tay)
2. Bản Tự Thuật về những dấu nhấn trong cuộc đời và hành trình ơn gọi của mình, tối thiểu là một trang A4, tối đa là hai trang A4 (do ứng sinh viết tay hoặc đánh máy)
3. Thư giới thiệu và nhận xét của cha sở (về ứng sinh, về gia đình ứng sinh và dư luận của giáo dân về ứng sinh)
4. Giấy khai sinh (photocopy)
5. Chứng chỉ Rửa tội và Thêm sức
6. Chứng thư Hôn phối của cha mẹ
7. Bằng cấp cao nhất, tối thiểu là bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông (photocopy)
8. 2 ảnh 3x4 không quá 6 tháng
9. Hộ khẩu thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh (photocopy)

3. Các bạn thanh niên muốn tham gia lớp Tìm Hiểu Ơn Thiên Triệu

- Hội đủ những điều kiện và làm đầy đủ hồ sơ trên đây
- Đến trình diện và nộp hồ sơ cho cha đặc trách ơn gọi giáo phận: linh mục Giuse Đặng Chí Lĩnh, Trung tâm Mục vụ, 6 bis Tôn Đức Thắng, Quận 1, lầu 2, phòng A206. Xin liên lạc trước qua điện thoại, số 0169.7383.214

4. Thời gian ghi danh

- Từ 01/08 đến hết ngày 20/08/2012, các buổi sáng trong tuần, từ thứ Hai đến thứ Bảy, 8g00 – 11g15

5. Khai giảng

- Lúc 8g00, Chúa nhật 09/09/2012
- Địa điểm: Trung tâm Mục vụ, số 6 bis Tôn Đức Thắng, Q. 1, Tp. HCM

                                                              Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 07 năm 2012
                                                                              BAN MỤC VỤ ƠN GỌI

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top