Tuần lễ Giáo lý 2020. Chủ đề: Anrê Phú Yên - Một nhân cách lớn. Thời gian: từ thứ Hai 20.7 đến thứ Bảy 25.7

Tuần lễ Giáo lý 2020. Chủ đề: Anrê Phú Yên - Một nhân cách lớn. Thời gian: từ thứ Hai 20.7 đến thứ Bảy 25.7

Tuần lễ Giáo lý 2020. Chủ đề: Anrê Phú Yên - Một nhân cách lớn. Thời gian: từ thứ Hai 20.7 đến thứ Bảy 25.7

TUẦN LỄ GIÁO LÝ 2020

CHỦ ĐỀ
ANRÊ PHÚ YÊN: MỘT NHÂN CÁCH LỚN

THỜI GIAN: Thứ Hai 20/7 - Thứ Bảy 25/7
 ĐỊA ĐIỂM: Hội trường GB. Phạm Minh Mẫn,
Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn

      6 bis Tôn Đức Thắng, Quận 1, Tp.HCM

I. NỘI DUNG

A. HỌC HỎI

Thời gian: Thứ Hai 20/7 - Thứ Sáu 24/7 mỗi ngày từ 18g30 - 20g30

Chương trình

NGÀY THỨ HAI 20/7/2020
HÃY SỐNG THẬT VỚI CHÍNH MÌNH

GỢI Ý SUY NGHĨ & TRAO ĐỔI

Để thành công trong việc thiết lập tương giao với người khác, bạn phải được coi là người đáng tin cậy.

 1. Theo bạn, thế nào là đáng tin cậy ?
 2. Theo kinh nghiệm của bạn, làm thế nào để được người khác tin cậy ?
 3. Khi đối chiếu kinh nghiệm của bạn với kinh nghiệm của Chúa Giêsu, bạn học được những gì ?

NGÀY THỨ BA 21/7/2020
HÃY LÀ CHÍNH MÌNH

GỢI Ý SUY NGHĨ & TRAO ĐỔI

Để thành công trong việc thiết lập tương giao với người khác, bạn phải được coi là người gần gũi, thân thiện; thay vì xa rời, cách biệt.

 1. Theo bạn, có nhất thiết phải phòng thủ và tự vệ hay giữ một khoảng cách an toàn giữa mình với người khác trong mối quan hệ không ?
 2. Theo kinh nghiệm của bạn, làm thế nào để không đánh mất chính mình trong mối quan hệ với người khác ?
 3. Khi đối chiếu kinh nghiệm của bạn với kinh nghiệm của Chúa Giêsu, bạn học được những gì ?

NGÀY THỨ TƯ 22/7/2020
HÃY SỐNG HẾT MÌNH CHO LÝ TƯỞNG

GỢI Ý SUY NGHĨ & TRAO ĐỔI

Để thành công trong tương giao với người khác, bạn phải là người có khả năng truyền cảm hứng cho họ trở nên chính mình cách tốt nhất.

 1. Trong môi trường làm việc của bạn, ai là người đã giúp bạn trở nên chính mình cách tốt nhất và giúp bạn như thế nào ?
 2. Từ kinh nghiệm ấy, bạn làm thế nào để truyền cảm hứng cho những người xung quanh trở nên chính mình cách tốt nhất ?
 3. Khi đối chiếu kinh nghiệm của bạn với kinh nghiệm của Chúa Giêsu, bạn học được những gì ?

NGÀY THỨ NĂM 23/7/2020
HÃY VƯỢT LÊN CHÍNH MÌNH

GỢI Ý SUY NGHĨ & TRAO ĐỔI

Để thành công trong tương giao với người khác, bạn phải là người có khả năng vượt qua sợ hãi và nỗi đau để trở nên người tự do, trở nên người bạn được dựng nên.

 1. Nỗi sợ hãi hoặc nỗi đau nào khiến bạn bị giới hạn, không sống hết tiềm lực của mình ? Sợ thất bại, sợ bị coi thường, sợ không được yêu thương v.v...  ?
 2. Hãy liệt kê một số việc bạn có thể làm để vượt qua những giới hạn và đạt tới sự bức phá trong tương lai.
 3. Làm thế nào đức tin có thể tác động đến nỗi sợ hãi / nỗi đau hiện tại của bạn và giúp bạn vượt qua nỗi sợ hãi / nỗi đau ấy ?

NGÀY THỨ SÁU 24/7/2020
HÃY LÀM CHO NHAU VÀ CHO THẾ GIỚI TRỞ NÊN TỐT ĐẸP HƠN

GỢI Ý SUY NGHĨ & TRAO ĐỔI

Để thành công trong việc xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa người nam và người nữ, trong đó cả hai cùng làm việc với nhau mà không có nỗi sợ hãi và cùng trở nên tốt hơn, bạn phải tin đó là điều có thể và phải hiểu được những trở lực của việc xây dựng mối quan hệ này.

 1. Theo bạn, điều gì khiến cho sự khác biệt giới tính trở thành tai họa (bạo lực về tình dục hoặc bạo lực về tinh thần cũng như thể xác), thay vì là cơ hội để hai người nam và người nữ tương trợ nhau ? Tranh ảnh khiêu dâm và việc sử dụng quyền lực ảnh hưởng thế nào đến mối quan hệ của người nam/người nữ ?
 2. Theo kinh nghiệm của bạn, làm thế nào để việc sử dụng quyền lực không đem lại sự đe dọa nhưng đem lại sự công bằng, tin tưởng, tôn trọng và hỗ trợ lẫn nhau ?

Hướng dẫn viên: Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hiền

 

B. LỄ HỘI

Thời gian: Thứ Bảy 25/7, từ 17g00 - 19g30

Chương trình:

17g00-17g30sinh hoạt chung
17g30-18g00gặp gỡ ĐTGM Giuse Nguyễn Năng
18g15-19g30thánh lễ mừng kính thánh Anrê Phú Yên - bổn mạng GLV.

Nghi thức Tuyên hứa của GLV tốt nghiệp do ĐTGM Giuse chủ tế

 

II. GHI DANH

Từ 13/7 – 18/7/2020

tại VP Giáo lý (D4) Trung tâm Mục vụ
Email: daotaoglv@gmail.com

hoặc giaolygpsg@gmail.com
Điện thoại: (84) 028 3911 8404
(trong giờ hành chính)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top