Tuần lễ Giáo lý 2019: Giáo lý viên & Giáo huấn Xã hội của Giáo Hội

Tuần lễ Giáo lý 2019: Giáo lý viên & Giáo huấn Xã hội của Giáo Hội

Tuần lễ Giáo lý 2019: Giáo lý viên & Giáo huấn Xã hội của Giáo Hội

TỔNG GIÁO PHẬN TP. HCM
BAN GIÁO LÝ - P. D4

6 bis Tôn Đức Thắng – Q.1 – Tp. HCM
Đt: 028. 3911 8404
Email: daotaoglv@gmail.com

TUẦN LỄ GIÁO LÝ 2019

 

CHỦ ĐỀ                     GIÁO LÝ VIÊN VÀ GIÁO HUẤN XÃ HỘI CỦA GIÁO HỘI

THỜI GIAN              Thứ Hai 22/7 – Thứ Sáu 26/7

ĐỊA ĐIỂM                Hội Trường GB. Phạm Minh Mẫn, Trung Tâm Mục Vụ Saigon,

                                6 bis Tôn Đức Thắng, Quận 1, Tp.HCM

NỘI DUNG              

Học hỏi : Thứ Hai 22/7– Thứ Năm 25/7, mỗi ngày từ 18g00 -20g30

Thuyết trình viên: Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Sơn

Đại hội : Thứ Sáu 26/7, từ 16g30-20g30

Sinh hoạt chung: 16g30 – 17g30

Thánh lễ mừng kính Thánh Anrê Phú Yên, quan thầy GLV

Nghi thức Tuyên hứa của GLV tốt nghiệp

Chủ tế: Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng

GHI DANH               Từ 20/6 – 20/7/2018 (Hạn chót 20/7),

tại Vp Giáo lý (D4) Trung tâm Mục vụ

LỆ PHÍ                        100.000đ (một trăm ngàn đồng)

LIÊN HỆ                     Email: daotaoglv@gmail.com hoặc giaolygpsg@gmail.com

Đt: (028) 39118404 : giờ hành chánh.

________________________

Nội dung chi tiết

 

 

Các chủ đề học hỏi từ 22-25/7/2019

 

 

1. Con người và những ý thức hệ về con người

2. Xây dựng nền nhân bản toàn diện và liên đới

3. Con đường sự thật giải thoát ta

4. Tình yêu trong kế hoạch tổng thể của Thiên Chúa

5. Những con người tự do

6. Giá trị của công bằng

7. Các nguyên tắc căn bản của Giáo huấn Xã hội Công giáo

8. Vươn tới sự sống dồi dào và sung mãn

***Tải phiếu ghi danh Tuần lễ Giáo lý 2019

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top