Tu đoàn Nhà Chúa: Thánh lễ Tạ ơn Cam kết Lần đầu & Cam kết vĩnh viễn

Tu đoàn Nhà Chúa: Thánh lễ Tạ ơn Cam kết Lần đầu & Cam kết vĩnh viễn

Tu đoàn Nhà Chúa: Thánh lễ Tạ ơn Cam kết Lần đầu & Cam kết vĩnh viễn

TGPSG ----“Cam kết hay khấn cũng đều là lời hứa trước mặt Chúa và mọi người, quyết tâm sống đời thánh hiến, dâng trọn cuộc đời cho Chúa cách triệt để.”

Đức Tổng Giám mục Giuse (Đức TGM Giuse) Nguyễn Năng đã nhấn mạnh như trên khi ngài chủ sự Thánh lễ Tạ ơn cho 3 thầy Cam kết lần đầu và 12 thầy Cam kết vĩnh viễn của Tu đoàn Nhà Chúa, vào lúc 7g30 ngày 26.06.2024 tại nhà thờ Thánh Nguyễn Duy Khang.

Đồng tế với ngài có linh mục (Lm) Tổng Phụ trách, Lm Phó Tổng Phụ trách, hàng trăm Lm khách và Lm trong Tu Đoàn Nhà Chúa từ khắp nơi trở về nhà chính trong Thánh lễ cam kết của 15 thầy.

Tham dự Thánh lễ ngoài sự hiện diện của các thầy, còn có các ông bà cố, các thân nhân, các tu sĩ nam nữ, cùng giáo dân trong và ngoài giáo xứ.

Thánh lễ khởi sự với cuộc rước đoàn đồng tế từ cuối nhà thờ tiến lên cung thánh.

Trong bài giảng, triển khai câu Lời Chúa: “Lạy Chúa xin hãy phán vì tôi tớ Chúa đang nghe.” (1Sm 3, 10), Đức TGM Giuse chia sẻ cùng các thầy 2 điều:

- Thứ nhất, anh em hãy cố lắng nghe tiếng Chúa gọi và thưa “Lạy Chúa, này con đây”, không chỉ hôm nay mà mỗi lúc, mỗi ngày.

- Thứ hai, cam kết hay khấn cũng đều là lời hứa trước mặt Chúa và mọi người, quyết tâm sống đời thánh hiến, dâng trọn cuộc đời cho Chúa cách triệt để.  

Đức TGM Giuse đúc kết: “Con đường hiến thân trọn vẹn là con đường hạnh phúc. Chúng ta cùng cầu xin Chúa Thánh Thần giúp chúng ta dấn thân cách quyết liệt và trọn vẹn hơn.”

Sau phần giảng lễ là nghi thức cam kết lần đầu và cam kết vĩnh viễn của các khấn sinh.

Cam kết lần đầu

Lm Đaminh Nguyễn Văn Trọng giới thiệu 3 thầy cam kết lần đầu với Lm Tổng Phụ trách:

- Thầy Đaminh Nguyễn Trần Nguyên Chánh

- Thầy Antôn Cao Văn Loan

- Thầy Giuse Nguyễn Văn Thưởng

Sau khi Lm Tổng Phụ trách thẩm vấn các ứng sinh, Đức TGM Giuse đọc lời cầu nguyện cho các thầy. Kế tiếp, từng thầy quỳ đặt tay trong tay Lm Tổng Phụ trách đọc lời cam kết và ký tên vào bản cam kết.

Tiếp theo, Lm Tổng Phụ trách trao huy hiệu của TDNC cùng hiến pháp và nội quy của Tu đoàn cho ba thầy. Sau cùng, Lm Tổng Phụ trách công bố các thầy là thành viên của Tu Đoàn Nhà Chúa.

Cam kết vĩnh viễn

Lm Phanxico Xavie Hồ Sĩ Mậu gọi tên 12 thầy cam kết vĩnh viễn lên cung thánh:

- Thầy Gioan Baotixita Vũ Tuấn Anh

- Thầy Laurensô Lê Tiến Chung

- Thầy Inhaxio Phan Văn Dự

- Thầy Giuse Võ Tá Hòa

- Thầy Giuse Trần Văn Hoan

- Thầy Gioan Baotixita Trần Quốc Huy

- Thầy Gioan Baotixita Maria Trần Quốc Huy

- Thầy Giuse Martino Nguyễn Đức Linh

- Thầy Giuse Maria Nguyễn Cao Hoài Nam

- Thầy Raphael Lê Hoàng Phi Quỳnh

- Thầy Giuse Đỗ Đức Thiện

- Thầy Giuse Vũ Minh Tứ

Khi Lm Tổng Phụ trách thẩm vấn xong, cộng đoàn đứng và các thầy quỳ cùng hiệp lời cầu nguyện. Sau khi Đức TGM Giuse đọc lời nguyện cho các thầy, cộng đoàn quỳ và các thầy nằm sấp trước cung thánh cùng đọc Kinh Cầu Các Thánh. Kế tiếp, từng thầy quỳ đặt tay trong tay Lm Tổng Phụ trách đọc lời cam kết và ký tên vào bản cam kết.

Sau cùng, Đức TGM Giuse đọc lời nguyện thánh hiến các thầy, và Lm Tổng Phụ trách tuyên bố các thầy là anh em vĩnh viễn. Kế tiếp, Đức TGM Giuse và các linh mục đồng tế đã đi một vòng bắt tay chúc mừng các thầy trong tràng pháo tay chúc mừng của cộng đoàn.

Cuối thánh lễ, Lm Tổng Phụ trách đại diện Tu Đoàn Nhà Chúa cảm ơn Đức TGM Giuse, các linh mục đồng tế, các ông bà cố và mọi người.

Đáp từ, Đức TGM Giuse chúc mừng Tu Đoàn Nhà Chúa đã có ơn gọi dồi dào trong lúc ơn gọi đang có dấu hiệu giảm đi. Ngài chúc các thầy nhờ ơn Chúa Thánh Thần luôn giữ lời cam kết triệt để, hầu có thể làm chứng nhân cho Chúa.

Thánh lễ kết thúc 9g30. Đức TGM Giuse đã chụp hình lưu niệm với các thầy cam kết lần đầu và cam kết vĩnh viễn.

Tóc Ngắn (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top