Tổng công hội Dòng Chúa Cứu Thế: “Tái cấu trúc cho Sứ vụ - Hy vọng trong Hoạt động”

Tổng công hội Dòng Chúa Cứu Thế: “Tái cấu trúc cho Sứ vụ - Hy vọng trong Hoạt động”

WHĐ (23.10.2009) – Dòng Đấng Cứu Chuộc Rất Thánh, còn gọi là Dòng Chúa Cứu Thế đang triệu tập Tổng công hội lần thứ XXIV tại Salesianum, Trụ sở trung ương của Dòng Salêdiêng Don Bosco, Roma từ ngày 19-10-2009.

Tổng công hội là cơ chế cao nhất điều hành nội bộ của Dòng. Có 107 đại biểu đại diện cho gần 5.500 tu sĩ trong 78 quốc gia trên khắp thế giới đã quy tụ để xem xét hiện tình và định hướng tương lai của Dòng. Tổng công hội cũng sẽ bàu chọn vị Bề trên Tổng quyền mới và một Hội đồng tư vấn gồm 6 người. Bề trên Tổng quyền hiện nay, cha Joseph W. Tobin, là vị kế nhiệm thứ 15 của thánh Anphongsô, đã phục vụ hai nhiệm kỳ 6 năm – thời gian tối đa theo quy chế của Dòng.

Để chuẩn bị Tổng công hội, trong sáu tháng đầu năm nay, các đại biểu đã gặp nhau theo 6 vùng lớn: Nam Âu; Bắc Âu; Bắc Mỹ; Mỹ châu la tinh - vùng Caribê; châu Á - châu Đại Dương; và châu Phi. Các cuộc gặp gỡ này đưa ra các đề nghị cho chương trình nghị sự và đóng góp cho Tài liệu làm việc của Tổng công hội. Các cuộc gặp gỡ cấp vùng cũng đã đồng thuận chủ đề của Tổng công hội: “Tái cấu trúc cho Sứ vụ - Hy vọng trong Hoạt động”

Một mối quan tâm đặc biệt của Tổng công hội lần này là vấn đề tái cấu trúc. Ba tổng cổng hội gần đây (1991, 1997 và 2003) đã xem xét cách tổ chức của Dòng trên thế giới. Trong 6 năm qua, một Ủy ban quốc tế của Dòng đã nghiên cứu các cấu trúc của Dòng và sẽ trình bày tại Tổng công hội. Hy vọng các quyết định cuối cùng sẽ giúp nâng cao khả năng của Dòng trong việc loan báo Tin Mừng cho những người nghèo bị bỏ rơi.

Tổng công hội lần thứ XXIV khai mạc bằng một ngày tĩnh tâm do Đức Tổng giám mục Gianfranco Gardin, dòng Phanxicô, Thư ký Bộ Các Dòng Tu và Hiệp Hội Đời Sống Tông Đồ, hướng dẫn. Trong những ngày tiếp theo, các đại biểu sẽ nghe cha Tobin tường trình về hiện trạng của Dòng. Tổng công hội dự trù sẽ nhóm họp trong vòng một tháng.

(Theo: vidimusdominum.info)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top