Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn: Ứng viên phó tế năm 2022

Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn: Ứng viên phó tế năm 2022

Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn: Ứng viên phó tế năm 2022

DANH SÁCH CHỦNG SINH
Lãnh chức Phó tế ngày 28.03.2022

STT TÊN THÁNH HỌ VÀ TÊN GIÁO XỨ NHÀ GIÁO XỨ GIÚP HẠT
1 Giuse Phạm Việt Dũng Tân Hương Tân Sa Châu Chí Hòa
2 Đaminh Phạm Vũ Khánh Duy Tân Lập Tân Mỹ Hóc Môn
3 Giuse Nguyễn Trung Hiếu Hoàng Mai Nam Thái Chí Hòa
4 Giuse Nguyễn Văn Hưng Trung Chánh Bình An Thượng Bình An
5 Vinh Sơn Nguyễn Duy Khánh An Nhơn Thủ Thiêm Thủ Thiêm
6 Phêrô Đỗ Khắc Minh Khoa Tân Việt Chợ Quán Sài Gòn - Chợ Quán
7 Antôn Trương Ngọc Minh Tân Lập Thánh Phaolô Tân Sơn Nhì
8 Gioan B. Vũ Minh Tân Lập Bùi Phát Tân Định
9 Đaminh Lê Công Nguyên Vĩnh Hòa Hạnh Thông Tây Gò Vấp
10 Martinô Đinh Vũ Minh Thắng Lạc Quang Hoàng Mai Xóm Mới
11 Matthêu Bùi Anh Thi Bạch Đằng Chợ Đũi Sài Gòn - Chợ Quán
12 Tôma A. Bùi Bá Toàn Bình Thuận Thiên Ân Tân Sơn Nhì
13 Giuse Nguyễn Nhật Trường Tân Lập Bình Chiểu Thủ Đức
14 Giuse Trần Anh Tú Bình Thuận Tân Đức Thủ Thiêm
15 Phêrô Lưu Đoàn Tuấn Tân Phú Chính Tòa Sài Gòn - Chợ Quán
16 Giuse Nguyễn Mạnh Tùng Vĩnh Hòa Mông Triệu Gia Định
17 Vinh Sơn Nguyễn Quốc Viễn Tử Đình Tân Phú Tân Sơn Nhì
18 Giuse Mart. Hồ Quốc Vinh Tân Hương An Thới Đông Xóm Chiếu

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top