Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn: thông báo về việc nhận xứ ngày 28-8-2020

Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn: thông báo về việc nhận xứ ngày 28-8-2020

Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn: thông báo về việc nhận xứ ngày 28-8-2020

TÒA TỔNG GIÁM MỤC
180 Nguyễn Đình Chiểu - Quận 3
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(84.28) 3930 3828
E.mail: tgmsaigon@gmail.com

Ngày 28 tháng 08 năm 2020

Kính gửi:     Quý cha Hạt trưởng,

                   Quý cha Quản xứ mới

Kính thưa Quý cha,

          Trong thư gửi quý Cha nhân dịp thuyên chuyển năm nay, Đức Tổng Giuse đã đề nghị quý Cha sẽ tuần tự đến nhận nhiệm sở mới kể từ ngày 05/9/2020, và chính Đức Tổng, Đức cha Luy hoặc cha Tổng Đại diện sẽ đến chủ sự Thánh lễ nhận chức của quý Cha.

          Tuy nhiên, tình hình hiện nay chưa cho phép các cộng đoàn tổ chức Thánh lễ nhận chức của cha sở mới cách long trọng như thông lệ. Trong khi đó, quý Cha và các cộng đoàn vẫn cần sớm ổn định chương trình sinh hoạt.

          Thừa lệnh Đức Tổng Giám mục, chúng con xin gửi đến quý Cha những hướng dẫn liên quan đến việc nhận chức như sau:

  1. Thời gian nhận nhiệm sở mới từ 5/9/2020-15/10/2020.
  2. Quý Đức cha rất ao ước hiện diện trong Thánh lễ của quý Cha, nhưng tình hình thực tế không cho phép nên Đức Tổng ủy quyền cho các cha Hạt trưởng chủ sự nghi thức nhận xứ của quý Cha trong hạt. Xin quý Cha sở mới liên hệ với cha Hạt trưởng để thống nhất thời gian bàn giao và nhận nhiệm sở.
  3. Trong thời gian còn hạn chế tập trung đông người, xin quý Cha chỉ tổ chức thật đơn giản: giới hạn số người tham dự ở mức được phép và tùy theo không gian mỗi nơi. Đến thời điểm phù hợp, cộng đoàn giáo xứ sẽ tổ chức Thánh lễ Tạ ơn với đông đủ các thành phần dân Chúa sau.
  4. Nghi thức nhận chức do cha Hạt trưởng chủ sự được gửi kèm theo thông báo này để quý Cha sử dụng cho thống nhất.

          Kính chúc quý Cha luôn bình an khỏe mạnh và tràn đầy nhiệt huyết trong sứ vụ sắp tới tại nhiệm sở mới.

Kính báo,
(đã ký và đóng dấu)
Phêrô Kiều Công Tùng
Chưởng ấn

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top