Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn: Thông báo v/v cử hành phụng vụ đối với các linh mục xa lạ

Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn: Thông báo v/v cử hành phụng vụ đối với các linh mục xa lạ

Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn: Thông báo v/v cử hành phụng vụ đối với các linh mục xa lạ

TÒA TỔNG GIÁM MỤC
180 Nguyễn Đình Chiểu - Quận 3
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(84.28) 3930 3828
Email: tgmsaigon@gmail.com

Số 231.4_221130_02

THÔNG BÁO
V/v cử hành phụng vụ đối với các linh mục xa lạ

Kính thưa quý Cha và quý Bề trên,

Theo quy định của Giáo luật, một linh mục xa lạ cần phải xuất trình thư giới thiệu do Đấng Bản Quyền hay Bề Trên của mình cấp để được phép cử hành Thánh lễ hoặc các Bí tích tại một nhà thờ hay nhà nguyện (x. điều 903 CIC - Codex Iuris Canonici và điều 703 CCEO - Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium).

Tòa Tổng giám mục TP.HCM xin lưu ý:

  1. Các cha xứ và bề trên cộng đoàn chỉ chấp thuận cho các linh mục mà mình đã biết chắc chắn được cử hành phụng vụ trong nhà thờ thuộc quyền.
  2. Các linh mục xa lạ có ý muốn cử hành Thánh lễ hay các Bí tích tại bất cứ nhà thờ hay nhà nguyện công nào trong địa giới của Tổng giáo phận cần có thư xác nhận với đầy đủ thông tin về nhân thân, thời gian và địa điểm cụ thể dự định cử hành. Thư xác nhận này phải được văn phòng đấng Bản quyền của linh mục ấy gửi qua email trực tiếp đến địa chỉ email của Tòa Tổng giám mục TP.HCM (tgmsaigon@gmail.com).
  3. Nếu là các linh mục trong nước, quý cha hoặc bề trên cũng có thể xác minh trực tiếp nơi văn phòng các Tòa giám mục hoặc Dòng tu liên hệ.
  4. Các linh mục khách khi cử hành Thánh lễ (chủ tế hoặc đồng tế) tại một nhà thờ hay nhà nguyện trong Tổng giáo phận cần tự tay ghi sổ lễ, với đầy đủ họ tên, giáo phận hoặc dòng tu trực thuộc, và ngày cử hành.

Chân thành cảm ơn quý Cha và quý Bề trên.

Lễ Thánh Anrê Tông đồ, ngày 30 tháng 11 năm 2022
(Đã ký với con dấu)
Inhaxiô HỒ VĂN XUÂN
Tổng Đại Diện

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top