Tin Mừng Nước Trời

Tin Mừng Nước Trời

WGPSG -- “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần” (Mt 4, 17)

 

 

 

 

 

Chúa khai mạc Vương Triều Cứu Thế

Bằng những lời khích lệ muôn dân

Nước Trời đã đến thật gần

Hãy mau sám hối đón ân tình trời

 

Hãy sám hối đổi đời, lột xác

Bước cùng chiều Đấng Khác dẫn đưa

Chính Ngài Thủ Lãnh, Đức Vua

Từ trời xuống thế luôn vừa Ý Cha

 

Bởi Nước Chúa chính là đích điểm

Nơi con người trải nghiệm tình Cha

Giêsu Con Một Chúa Cha

Hiến thân chịu chết khai hoa Nước Trời

 

Nước Thiên Chúa rạng ngời thánh thiện

Là Tin Mừng cải biến trần gian

Lời Ngài tẩy luyện tâm can

Ai càng bất xứng Chúa càng xót thương

 

Tạ ơn Chúa mở đường sám hối

Đưa con về tội lỗi thứ tha

Cùng Ngài Tin Mới loan xa

Tin Mừng Nước Chúa thăng hoa thế trần

 

Nghe tiếng gọi bước chân theo Chúa

Là không ngừng thắp lửa mến tin

Biến mùa Đông rét quanh mình

Thành Xuân ân phúc thắm tình Chúa yêu

 

Nơi trần thế một điều nguyện ước

Sống Tin Mừng Nước Chúa hân hoan

Hồng ân sám hối Cha ban

Thành tâm đón nhận kiện toàn Đức tin.

Top