Thường huấn linh mục 15-02-2012

Thường huấn linh mục 15-02-2012

 

 

 

 

 

 

TÒA TỔNG GIÁM MỤC
180 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TP. HCM.

THƯ MỜI
V/v Thường huấn linh mục 15-02-2012

Kính gửi: Quý cha hạt trưởng và tất cả quý cha,

Như Đức hồng y Tổng giám mục đã báo từ trước, nay con xin nhắc lại.

Kính mời quý cha đến tham dự ngày thường huấn linh mục, được tổ chức:
- Tại Trung tâm mục vụ giáo phận, 6 bis Tôn Đức Thắng, quận 1, TP. HCM.
- Từ 8:30 đến 12:00, ngày 15-02-2012.

Chương trình :
08:30                Cầu nguyện đầu giờ
08:45 - 09:00  Trình bày bản Hướng dẫn mục vụ năm 2012
09:00 - 10:00  Hội thảo theo liên hạt
10:00 - 10:30  Giải lao
10:30 - 11:30  Tổng kết
11:30                Cơm trưa

Rất mong quý cha thu xếp công việc để có mặt đông đủ.

Ngày 9-02-2012

(đã ký)

+ Phêrô Nguyễn Văn Khảm
Giám mục phụ tá TGP. TP. HCM.

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top