Thông báo: Thánh lễ truyền chức Phó tế 30.05.2014

Thông báo: Thánh lễ truyền chức Phó tế 30.05.2014

WGPSG -- Kính gửi đến Quý Cha, Quý Tu sĩ và quý độc giả, bản thông báo của Tòa Tổng Giám mục Thành phố Hồ Chí Minh về việc phong chức Phó tế vào lúc 08 giờ 30 ngày 30.5.2014, tại Nhà thờ Chính Toà Sài Gòn (số 1 Quảng trường Công xã Paris, P. Bến Nghé, Q.1, TPHCM). Xin quý vị hiệp ý cầu nguyện thêm cho các Thầy trong sứ vụ mới. Sau đây là nội dung bản thông báo:

TOÀ TỔNG GIÁM MỤC
180 Nguyễn Đình Chiểu - Quận 3
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(84.8) 3930 3828
Fax (84.8) 3930 0598
E.mail : tgmsaigon@vnn.vn

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 4 năm 2014

Kính Cha,

Theo đề nghị của Ban Giám Đốc Đại chủng viện Thánh Giuse, Đức Tổng Giám Mục Phaolô quyết định phong chức phó tế cho 17 đại chủng sinh tại nhà thờ Chính Toà, 1 Quảng trường Công xã Paris, vào lúc 8 giờ 30 ngày 30 tháng 5 năm 2014.

Vậy, xin cha vui lòng rao cho anh chị em giáo dân biết để cầu nguyện và nếu ai biết các thầy có điều gì ngăn trở, cần báo gấp cho Toà Tổng Giám Mục hoặc Ban Giám Đốc Đại chủng viện Thánh Giuse hoặc cho chính cha trước ngày nói trên.

Theo đề nghị của cha Giám Đốc Đại chủng viện Thánh Giuse, thời gian rao báo cụ thể:

  • Lần 1 : Chúa nhật 27.04.2014 (CN II Phục Sinh)
  • Lần 2 : Chúa nhật 04.05.2014 (CN III Phục Sinh)
  • Lần 3 : Chúa nhật 11.05.2014 (CN IV Phục Sinh)

Xin chân thành cám ơn và kính chào cha.

TL Đức Tổng Giám mục
Lm Chánh Văn Phòng

(đã ký và đóng dấu)

Inhaxiô HỒ VĂN XUÂN

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top