Thông báo phát hành Tông huấn "Hãy vui mừng hoan hỉ" (Gaudete et Exsultate)

Thông báo phát hành Tông huấn "Hãy vui mừng hoan hỉ" (Gaudete et Exsultate)

 

Nhân dịp Đức hồng y João Braz de Aviz, Bộ trưởng Bộ Tu sĩ đến Việt Nam tham dự đại hội Liên tu hội đời Châu Á, văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam thông báo việc phát hành:

 

Tông huấn “Hãy vui mừng hoan hỉ”
(Gaudete et Exsultate)

của Đức Thánh Cha Phanxicô
về ơn gọi nên thánh trong thế giới ngày nay.

Sách dày 134 trang, giấy Fort kem, khổ 13x20,5 cm
Giá bán: 22.000đ/cuốn.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top