Thông báo lịch học các môn học cho học kỳ mới tại Trung Tâm Mục Vụ Tổng Giáo Phận Sài Gòn

Thông báo lịch học các môn học cho học kỳ mới tại Trung Tâm Mục Vụ Tổng Giáo Phận Sài Gòn

Văn phòng học viện mục vụ tại Trung tâm mục vụ Tổng Giáo Phận Sài Gòn trân trọng thông báo lịch trình các môn học cho học kỳ mới đến quý học viên muốn tham gia các khóa học. Xin xem file đính kem để đăng ký hoặc truy cập và trang web của Trung tâm Mục vụ để biết thêm thông tin.

Trân trọng cám ơn và kính chúc quý vị dồi dào sức khỏe

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top