Thông báo: Ban Tư vấn mới của Đức Tổng Giám mục Sài Gòn

Thông báo: Ban Tư vấn mới của Đức Tổng Giám mục Sài Gòn

TOÀ TỔNG GIÁM MỤC
180 Nguyễn Đình Chiểu, Q.3
Sài Gòn, Việt Nam

Thư kính gửi các thành phần Dân Chúa trong Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh

Kính thưa Quý cha,
Quý nam nữ tu sĩ, chủng sinh
và toàn thể anh chị em giáo dân,

Tôi được Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn, chính thức công bố ngày 22 tháng 3 năm 2014, tới hôm nay đúng 2 tháng 20 ngày, nhưng đã làm Tổng Giám mục phó từ ngày 22 tháng 9 năm 2013, 6 tháng trước đó. Như vậy là thời gian đã tạm đủ để suy nghĩ, cầu nguyện, bàn hỏi và đưa ra quyết định về một ban tư vấn mới, làm chỗ dựa cho trách nhiệm nặng nề mà Chúa đã trao phó cho tôi, kế vị Đức Hồng Y đáng kính Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, tại Tổng Giáo phận thân yêu của chúng ta.

Hôm nay, tôi xin công bố cho mọi thành phần Dân Chúa biết, để công việc trong Tổng Giáo phận được tốt đẹp, lúc tôi ở nhà cũng như trong khi tôi đi vắng. Xin anh chị em hãy đón nhận quyết định này, với lòng yêu mến Giáo hội và lòng thương xót dành cho tôi, người mục tử còn nhiều khuyết điểm của anh chị em. Xin anh chị em cầu nguyện nhiều cho tôi và ban tư vấn mới của tôi, để chúng tôi biết lắng nghe tiếng nói của Chúa Thánh Thần trong lòng Giáo hội, biết vâng theo kỷ luật của Giáo hội Công Giáo Rôma, và lắng nghe tiếng nói của mọi thành phần Dân Chúa.

Danh sách

1. LM. Inhaxiô HỒ VĂN XUÂN, TỔNG ĐẠI DIỆN.
2. LM. Gioan Baotixita HUỲNH CÔNG MINH, ĐẠI DIỆN GIÁM MỤC, QUẢN ĐỐC NHÀ          THỜ CHÍNH TÒA TỔNG GIÁO PHẬN.
3. LM. Giuse VŨ MINH NGHIỆP, ĐẠI DIỆN GIÁM MỤC, ĐẶC TRÁCH LINH MỤC ĐOÀN.
4. LM. Tôma VŨ QUANG TRUNG, ĐẠI DIỆN GIÁM MỤC, ĐẶC TRÁCH TU SĨ.
5. LM. Gioan BÙI THÁI SƠN, ĐẠI DIỆN TƯ PHÁP.
6. LM. Giuse  ĐỖ MẠNH HÙNG, CHƯỞNG ẤN TOÀ GIÁM MỤC, THƯ KÝ của TỔNG                GIÁM MỤC.
7. LM. Gioakim TRẦN VĂN HƯƠNG, GIÁM ĐỐC ĐẠI CHỦNG VIỆN.
8. LM. Phêrô NGUYỄN VĂN HIỀN, GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM MỤC VỤ.
9. LM. Luy NGUYỄN ANH TUẤN, THƯ KÝ HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM.
10. LM. Phanxicô Xaviê LÊ VĂN NHẠC, QUẢN HẠT SÀI GÒN-CHỢ QUÁN.
11. LM. Giuse NGUYỄN ĐỨC QUANG, QUẢN HẠT CHÍ HOÀ.
12. LM. Đaminh NGÔ QUANG TUYÊN, QUẢN HẠT XÓM CHIẾU.
13. LM. Phêrô NGUYỄN NGỌC VƯỢNG, QUẢN HẠT HÓC MÔN.

Sài Gòn, ngày 08 tháng 06 năm 2014, LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG
PHAOLÔ BÙI VĂN ĐỌC
TỔNG GIÁM MỤC
(ký tên và đóng dấu)


 

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top