Thơ: Nguyện Trời cao

Thơ: Nguyện Trời cao

Trời cao ơi, hỡi trời cao !
Đổ muôn sương xuống tràn trào nhân gian.
Và mây hôm sớm trên ngàn,
Hãy mau mưa xuống Đấng ban an bình.
Để Người cứu vớt sinh linh,
Đưa vào ánh sáng bình minh rạng ngời.
Để cho người khắp muôn nơi,
Đi vào sự sống Nước Trời vinh quang.
Để triều ánh sáng huy hoàng,
Toả lan rạng rỡ phá tan đêm dài.
Cho ngày tỏ rạng ban mai,
Hồng ân Cứu Độ chính Ngài tặng ban.
Lạy Thiên Chúa của vũ hoàn,
Xin thương trần thế tràn lan tử thần.
Xin thương muôn nước, muôn dân,
Chìm trong đêm tối, đang lần bước đi.
Ôi, Thiên Chúa, Đấng quyền uy !
Đã sai Con Một khiêm nhu vào đời.
Vốn Người là chính Ngôi Lời,
Đêm nao nhập thể làm người vì ta.

Top