Thơ: Đợi Đò - Bài thi sáng tác kỷ niệm 15 năm TTMV

Thơ: Đợi Đò - Bài thi sáng tác kỷ niệm 15 năm TTMV

Thơ: Đợi Đò - Bài thi sáng tác kỷ niệm 15 năm TTMV

Em nơi nao
phía chân trời?
Cá bơi dưới nước,
người ngồi bến sông...

Được mùa, hoa cải trổ bông,
Tìm người để tặng, mà không thấy người.

Ngẫm ra đã quá nửa đời,
Bàn tay chai sạn thiếu người chăm lo.

Nhiều khi mẹ vẫn dặn dò:
Có người cơm nước, mẹ cho căn nhà...

Đã qua mấy chục mùa hoa
sơn tường giờ đã nhạt nhoà theo mưa.

Bước chân vấp phải cửa chùa
vụng tu, đành chịu gió lùa qua song.

Đến mùa hoa cải trổ bông,
Có người chải tóc bên sông đợi đò...

Nguồn: Trung tâm Mục vụ

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top