Thay đổi chương trình tĩnh tâm linh mục

Thay đổi chương trình tĩnh tâm linh mục

Toà Tổng Giám mục Thành phố HCM
Ngày 13.9.2009

Kính gởi : Anh em linh mục trong gia đình giáo phận
V/v Tĩnh tâm thường niên của linh mục

Anh em thân mến,

Tôi không vui khi phải báo tin không vui này :
- do tình hình dịch cúm đang lây lan, đặc biệt nơi có đông người sinh hoạt chung,
- nhất là do ý kiến thống nhất của 11/12 Hạt Trưởng (ba cha Hạt Trưởng vắng nhà) mà cha Tổng Đại diện tham khảo,
tôi phải đình chỉ việc tổ chức tĩnh tâm dự kiến vào ba ngày 16, 17, 18 tháng 9, 2009 này.

Mỗi cha Hạt Trưởng sẽ liệu bù đắp cho anh em linh mục trong hạt bằng hình thức khác, với nội dung dự kiến.

Về phía giáo phận, cũng sẽ liệu bù đắp dưới hình thức thường huấn, sinh hoạt nhóm, hoặc qua các cha Hạt Trưởng.

Trong tháng 10.2009, sẽ tổ chức tìm hiểu và học hỏi Thông điệp "Caritas in Veritate". Sẽ báo thời điểm và địa điểm vào thứ Ba cuối tháng 9 này.

Vào thứ Ba cuối tháng 9 này, xin các cha Hạt Trưởng cho tôi danh sách đại diện hạt trong các Ban Mục vụ giáo phận, đặc biệt Ban Mục vụ Caritas, Truyền thông, Di dân.

Kính chúc quý cha mọi sự an lành.
Gioan B. Phạm Minh Mẫn
Hồng y Tổng Giám mục

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top