“Thánh lễ về việc Tân Phúc Âm Hóa” - bản dịch Việt ngữ

“Thánh lễ về việc Tân Phúc Âm Hóa” - bản dịch Việt ngữ

Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu cho tôi để tôi loan báo Tin Mừng, công bố một năm hồng ân của Chúa, và ngày cứu độ.

(Nguồn: WHĐ)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top