Pháp: Chủng sinh suy nghĩ về đời sống tình cảm

Pháp: Chủng sinh suy nghĩ về đời sống tình cảm

Các chủng sinh của các giáo phận Caen, Nantes, Orléans, Rennes (hầu như tất cả đều thuộc các giáo phận phía Tây của nước Pháp), cũng như các chủng sinh của Cộng đoàn Saint-Martin, trong tuần đầu tiên của tháng 12, đã tham dự vào một khóa đào tạo về đời sống tình cảm.

Các chủng sinh năm thứ nhất gặp nhau trong hai ngày ở chủng viện thánh Gioan củaNantes để suy tư về những khả năng sống độc thân và về những điều kiện làm cho cuộc sống này được hạnh phúc. Khóa học này, được hướng dẫn bởi hai bác sĩ, không có mục đích đề nghị một suy tư về giáo huấn của Giáo hội liên quan đến đời sống độc thân linh mục, nhưng là trả lời cho những vấn nạn mà các chủng sinh đặt ra về đời sống tính cảm và tính dục, và đưa ra những chỉ dẫn về những gì mà những người đã chọn một đời sống khiết tịnh đang sống.

Các chủng sinh năm hai gặp nhau trong ba ngày ở Trung tâm tu đức La Roche-du-Theil gần Redon về đề tài “Sự trưởng thành tình cảm và đời sống quân bình”, đặt ra những khía cạnh khác nhau như giấc ngủ, việc ăn uống, các cảm xúc, tương quan với người khác và nhất là với nữ giới. Hai bác sĩ tâm thần đã tham luận trong suốt khóa học này, trong đó cũng sẽ được đề cập vấn đề nghiện ngập cũng như những mối liên hệ vớiInternet.

Sự trưởng thành tình cảm đòi hỏi một sự đào tạo về tự do

Một trong những quan tâm của các khóa học này là gợi lên suy tư và thảo luận về một vấn nạn chủ yếu: làm thế nào sự độc thân và sự từ bỏ mà nó bao hàm được sáp nhập và mang ý nghĩa trong kế hoạch trở thành linh mục? Hay: Làm thế nào sống tính dục của mình cách khai phóng?

Trong Tông huấn Pastores dabo vobis về việc đào tạo linh mục trong hoàn cảnh hiện nay (1992), Đức Gioan Phaolô II đã nhắc lại rằng: “đặc sủng độc thân, dù là đích thực và tôi luyện, vẫn giữ nguyên những khuynh hướng của cảm tính và của những xung động của bản năng” (số 44), và đồng thời nói rõ: “sự trưởng thành nhân bản và cách riêng sự trưởng thành tình cảm đòi hỏi một nền đào tạo trong sáng và cương nghị về tự do” (số 44).

Trên bình diện nhân bản, việc đào tạo trong các chủng viện ngày này được dự kiến để cho phép ứng viên linh mục được phát triển như là một nhân vị tự do và trách nhiệm, dưới ánh sáng của lịch sử riêng của đương sự, của đời sống cảm tính của đương sự, của mối tương quan của đương sự với người khác và với xã hội. Bên cạnh những khóa học như những khóa được tổ chức tuần này, các nhà tâm lý, bác sĩ, xã hội học cũng được mời tham luận cách đều đặn. Đời sống cộng đoàn cũng là một nơi phân định. Cuối cùng, các chủng sinh được mời gọi xem xét lại các vấn đề này với cha linh hướng của mình, để theo đuổi một công việc về chính mình để biết mình với những mỏng giòn của mình, và để biết đâu là ý nghĩa mang lại cho những ước muốn tình cảm và tính dục của mình.

Những sáng kiến từ nay cũng được đưa ra để giúp đỡ các linh mục suy nghĩ về những tương tác giữa đời sống cá nhân và thừa tác vụ của họ, mà sáp nhập những vấn đề tính dục, quản lý “stress” và những xung đột.

Theo La Croix

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top