Ơn gọi: hoa trái sự hợp tác của tất cả mọi người

Ơn gọi: hoa trái sự hợp tác của tất cả mọi người

XBVN – Một nghiên cứu ở Hoa Kỳ về các ứng viên linh mục trong năm nay cho thấy rằng các ơn gọi là kết quả của một sự hợp tác giữa hàng giáo sĩ, các gia đình và toàn thể dân Chúa.

Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ đã phổ biến hôm 16/04/2010 các kết quả của một cuộc nghiên cứu có tên là "The Class of 2010: Survey of Ordinands to the Priesthood" (Lớp 2010: Nghiên cứu về các ứng viên linh mục).

Đức Hồng y Sean O’Malley, giáo phận Boston, chủ tịch Ủy ban giáo sĩ, đời sống thánh hiến và các ơn gọi của Hội Đồng Giám mục Hoa Kỳ, giải thích: " Đa số những người sẽ được phong chức là những người Công giáo từ khi sinh". "Bốn trên năm người nói rằng cha mẹ của họ là Công giáo; hầu như tám trên mười đã được một linh mục mời gọi xem xét khả năng bước vào đời sống linh mục". Từ đó, ngài khẳng định: " Điều này cho thấy chức năng chủ yếu mà toàn thể Giáo Hội phải thực thi để thăng tiến các ơn gọi".

Đức Hồng y còn cho biết thêm rằng hầu như ba phần tư lớp năm nay nói đã từng là lễ sinh, những người đọc sách, thừa tác viên Thánh Thể hay đã thực thi một hoạt động giáo xứ khác.

Ngài nhấn mạnh: "Việc nghiên cứu này cho thấy tầm quan trọng dành cho việc thường huấn và cho sự dấn thân trong đức tin công giáo".

92% ứng viến đã từng có một việc làm trọn thời gian (đặc biệt trong lãnh vực giáo dục) trước khi vào chủng viện.

3 trên 5 ứng viên đã hoàn tất đại học trước khi vào chủng viện, và 1 trên 5 ứng viên còn tiếp tục nghiên cứu sau thạc sĩ. Một phần ba trong số các ứng viên đã vào chủng viện đang khi còn học đại học. Trung bình, họ cho biết đã xem xét khả năng ơn gọi tu trì khi họ 18 tuổi.

Gia đình

Người trẻ nhất sẽ được phong chức năm nay là 25 tuổi, và 11 người trong số họ có tuổi đời là 65 hay hơn. 37% ứng viên có một người họ hàng là linh mục hay tu sĩ. Hai phần ba cho biết trước khi vào chủng viện họ đã lần hạt cách đều đặn và tham dự các buổi chầu Thánh Thể.

Đa số có hơn hai anh chị em, và 24% trong số họ có 5 hay hơn.

70% thuộc vùng Caucasien/Châu Âu/Châu Mỹ/ da trắng, đang khi 13% là người hispaniques/latins và 10% thuộc Á Châu hay của các đảo Thái Bình Dương.

Hầu như 1/3 lớp sinh ra bên ngoài Hoa Kỳ, đặc biệt ở Meehicô, Colombia, Phi Luật Tân, Ba Lan và Việt Nam.

Nghiên cứu này đã được gởi đến cho 440 ứng viên linh mục. 291 người sẽ được phong chức linh mục địa phận và 48 người khác thuộc về các dòng tu.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top