Nhà thờ Chính Tòa Sài Gòn: Giờ cử hành Thánh lễ và các nghi thức trong Tuần Thánh

Nhà thờ Chính Tòa Sài Gòn: Giờ cử hành Thánh lễ và các nghi thức trong Tuần Thánh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUẦN THÁNH
TẠI VƯƠNG CUNG THÁNH ĐƯỜNG CHÍNH TÒA ĐỨC BÀ SÀI GÒN

• CHÚA NHẬT LỄ LÁ: (01/04/2012)
Các giờ lễ sáng: 
- 5g30
- 6g30
- 7g30 : Đức Cha Phêrô – Giám Mục Phụ Tá chủ sự 
- 9g30: Thánh lễ sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh
Các giờ lễ chiều:
- 16g
- 17g15
- 18g30

• THỨ HAI & THỨ BA & THỨ TƯ TUẦN THÁNH (02, 03, 04/04/2012)
17g : Suy niệm 7 lời cuối cùng của Chúa Giêsu trên Thánh Giá
         Sau đó có thánh lễ.

• THỨ NĂM TUẦN THÁNH ( 05/04/2012)
08g30 : Thánh Lễ Truyền Dầu
             Đức Hồng Y Gioan Baotixita Tổng Giám Mục chủ sự.
17g00 : Thánh Lễ Tiệc Ly
19g – 22g : Chầu Thánh Thể
          - 19g – 20g : Tu Sĩ
          - 20g – 21g : Gia đình
          - 21g – 22g : cộng đoàn Nhà Thờ Chánh Tòa.

• THỨ SÁU TUẦN THÁNH ( 06/04)
16g : Cộng đoàn tham dự chặng đàng Thánh Giá.
17g : Nghi thức suy tôn Thánh Giá và hôn kính Thánh Giá.
         (Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm chủ sự)
Lưu ý: Trong 2 ngày thứ năm và thứ sáu (05, 06/04) nhà thờ mở cửa đến 22g tối.

• THỨ BẢY TUẦN THÁNH (07/04)
21g : Canh thức và thánh lễ vọng Phục Sinh
         Đức Hồng Y Gioan Baotixita Tổng Giám Mục chủ sự.

• CHÚA NHẬT PHỤC SINH (08/04) 
Sáng  : 6g30 ; 7g30 ; 9g30 (Thánh lễ tiếng Anh).
Chiều : 16g ; 17g15 ; 18g30.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top