Nhà thờ Chính Tòa Sài Gòn: Chương trình lễ Giáng Sinh 2014

Nhà thờ Chính Tòa Sài Gòn: Chương trình lễ Giáng Sinh 2014

CHƯƠNG TRÌNH LỄ GIÁNG SINH

TẠI NHÀ THỜ CHÁNH TÒA – 2014

(CHRISTMAS CELEBRATION)

 

 

NGÀY 24/12:

•        17g00: THÁNH LỄ VỌNG GIÁNG SINH

•        21g00: CANH THỨC CẦU NGUYỆN (XIN ĐẾN TRƯỚC 8g45)

•        21g30: THÁNH LỄ ĐÊM

            (Đức Tổng Giám Mục Phaolô chủ sự)

NGÀY 25/12:

•        THÁNH LỄ SÁNG:  6g00 .

•        THÁNH LỄ DÀNH CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT:  9g00

•        THÁNH LỄ CHIỀU:  17g00 và 18g30

 

CHRISTMAS CELEBRATION

DECEMBER 24, 2014

•        5:00 PM    : VIGIL MASS

•        9:00 PM    : VIRGIL PRAYER

•        9:30 PM    : MASS AT MIDNIGHT

(note that the church gates will be opened for entry from 8:30 pm)

DECEMBER 25, 2014 - CHRISTMAS  DAY

•        6:00 AM   : MASS AT DAWN

•        9:00 AM   : MASS FOR THE HANDICAP

•        5:00 PM   : MASS DURING THE DAY

         6:30 PM    : MASS DURING THE DAY

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top