Ngày 7/12: Thánh Ambrôsiô, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh

Ngày 7/12: Thánh Ambrôsiô, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh

Ngày 7/12: Thánh Ambrôsiô, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh

Thánh Ambrôsiô chào đời khoảng năm 339 tại Augusta Trevororum, thuộc giới quý tộc Rôma. Cha ngài, làm tổng trấn xứ Gaules và là nghị sĩ viện quý tộc. Nhưng ông chết sớm, mẹ ngài trở về Rôma với ba người con: Ambrôsiô, Marcellina và Satyra, sau này cả ba người đều nên thánh.

Ambrôsiô rất đạo đức và có trí thông minh đặc biệt, nổi tiếng về thơ văn, tài hùng biện và luật pháp. Ngài theo học ở Rôma và bắt đầu sự nghiệp hiển hách ở Xiếcmiô. Khi ngài được 34 tuổi, lúc đang ở Milanô, ngài bất ngờ được bầu làm giám mục, ngài đành miễn cưỡng chấp nhận. Sau đó, ngài chịu phép rửa tội, rồi thụ phong linh mục và được truyền chức giám mục. Ngài nói: “Tôi bắt đầu dạy dỗ điều mà tôi không được học”. Ngài trung thành thi hành bổn phận, nổi bật về lòng bác ái đối với mọi người. Đối với các tín hữu, ngài vừa là mục tử, vừa là tôn sư. Ngài đã can đảm bênh vực các quyền của Giáo hội, vừa viết lách, vừa hoạt động để bênh vực giáo lý đức tin chân thật, chống lại những người theo lạc thuyết Ariô. Ngài qua đời vào thứ bảy tuần thánh, ngày 4/4/397.

Thánh Ambrôsiô giám mục đã trở nên một bậc thầy giảng dạy đức tin công giáo, và một tông đồ trung kiên mẫu mực. Xin cho Giáo hội ngày nay được thêm nhiều mục tử vừa ý Chúa, biết khôn ngoan và dũng cảm chăm sóc đoàn chiên (Lời nguyện nhập lễ).

Top