Ngày 30/07: Thánh Phêrô Chrysôlôgô (kim ngôn), Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh (+450)

Ngày 30/07: Thánh Phêrô Chrysôlôgô (kim ngôn), Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh (+450)

WGPSG -- Thánh Phêrô có biệt hiệu là Chrysôlôgô (kim ngôn) bởi tài hùng biện đặc biệt của Ngài. Ngài sinh vào khoảng năm 405, tại miền Imola, nước Ý. Đức Giám mục Giáo phận Imola là Cornêlliô phong chức phó tế cho Ngài. Dưới sự hướng dẫn của Đức Giám mục, Ngài thực hiện những bước tiến lạ lùng trên con đường trong tu viện.

Năm 430, Đức Tổng Giám mục Gioan của Giáo phận Ravenna từ trần. Trong khi tìm vị chủ chăn mới, hàng giáo sĩ và giáo dân đã xin Đức Giám mục Iomola nhập đoàn cùng họ để đi Roma yết kiến Đức Thánh Cha Sixtô III. Phêrô được Đức Giám mục Iomola coi như người được tiền định để làm giám mục Ravenna. Ngài liền xin đặt Phêrô làm Giám mục Ravenna, kế vị Đức Giám mục Gioan năm 433. Các đại biểu của Giáo phận này lúc đầu tỏ ý bất bình, nhưng rồi đã đổi thái độ khi được Đức Thánh Cha Sixtô III cho biết thị kiến của mình.

Vâng theo ý Chúa, Phêrô thụ phong giám mục và trở về Ravenna. Trong bầu khí tiếp đón nồng nhiệt, Ngài nói:

- Tôi đến với anh chị em như một y sĩ đến chữa trị, như một mục tử để dẫn dắt, như một người mẹ để nuôi dưỡng, như một người cha để bảo vệ và chăm sóc phần rỗi đời đời của anh chị em. Vậy anh chị em hãy mau mắn vâng phục cách thích đáng đối với tác vụ rất thánh của tôi.

Đức Giám mục Phêrô đầy nhiệt thanh trong việc bứng rễ các việc thờ ngẫu tượng còn sót lại, cũng như lên án sự giả tạo của giáo dân. Trong một cuộc lễ vào đầu năm, Ngài đã phá những cuộc diễu hành tội lỗi trên đường phố:

- Ai muốn vui chơi với ma quỉ thì không thể vui hưởng với Chúa Kitô.

Ngài đã nhiệt tâm rao giảng. Ngày nay, chúng ta còn giữ lại được khoảng 180 bài giảng của Ngài. Lời lẽ đơn sơ nhưng đầy nhiệt huyết. Người ta không thể quên được những lời như: “Nằm trong thói hư tính xấu, chúng ta sẽ bị tiêu diệt. Chúng ta sẽ thực sự đứng thẳng khi biết trỗi dậy để tiến thẳng tới các việc lành.” “Ai biết tìm kiếm trong đức tin, sẽ thấy ngay rằng là Cha đang ở đó vì họ.” “Mọi sự dữ cha mẹ làm cho con cái, Thiên Chúa là Cha của hết mọi người sẽ trả lại cho họ.” “Các tiền nhân sống cho chúng ta. Chúng ta sống cho thế hệ mai sau. Không ai sống cho mình cả.

Người ta cũng còn nhớ lời Ngài kêu gọi sống bác ái:

- Biết nói sao về niềm tin trong lễ Giáng Sinh, nếu người nghèo còn than khóc, tù nhân còn rên siết, dân tị nạn còn than thở, người lưu đày còn thổn thức. Người Do Thái mừng lễ bằng thuế thập phân, còn Kitô hữu nghĩ sao khi họ không mừng bằng một phần trăm của cải? Tôi đau buồn. Phải, tôi rất đau buồn vì các Hiền sĩ Phương Đông đã trải vàng trên nôi Chúa Kitô, trong khi các Kitô hữu để cho thân thể Chúa Kitô trống trải khi mà những người nghèo đang than khóc. Đừng nói rằng tôi không có gì. Thiên Chúa muốn xin cái anh em có chứ không phải cái anh chị em không có. Ngài đã thương nhận hai đồng tiền của bà góa. Hãy tận tâm với Đấng tạo thành và thụ tạo cũng sẽ tận tâm với anh chị em.

Thánh Phêrô Chrysôlôgô đã trở thành danh tiếng, đến nỗi Đức Thánh Cha Lêo I đã trao cho Ngài đọc tại công đồng Chalcedonia một luận án chống lại lạc thuyết của Eutychèr. Ngài cũng viết một bức thư cho kẻ lạc giáo này để khuyên ông ta vâng phục Giáo Hội.

Sau cùng, sau khi cai quản Giáo phận Ravenna trong 18 năm, Thánh Giám mục Phêrô biết rằng mình sắp tới hồi kết thúc các nỗ lực. Ngài muốn lui về Imola để dọn mình chết. Ngày 3 tháng 12 năm 450, Ngài đã từ trần; và năm 1729, ngài được đặt làm tiến sĩ Hội Thánh.

Top