Năm Thánh Đan viện Cát Minh Sài Gòn (150 năm thành lập)

Năm Thánh Đan viện Cát Minh Sài Gòn (150 năm thành lập)

ĐAN VIỆN CÁT MINH SAIGON
KỶ NIỆM 150 NĂM THÀNH LẬP ĐAN VIỆN
(1861 – 2011)

SẮC LỆNH CÔNG BỐ NĂM THÁNH CỦA ĐAN VIỆN CÁT MINH SÀI GÒN 

BỘ ÂN GIẢI TÔNG TÒA Số: N. 266/10/I

KÍNH TRÌNH ĐỨC THÁNH CHA RẤT KHẢ KÍNH

Đức Hồng Y của Hội Thánh Công giáo Rôma là Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, Tổng Giám mục Chánh Tòa Tổng Giáo phận Thành Phố Hồ Chí Minh, bày tỏ tình con thảo và khiên tốn trình bày với Đức Thánh Cha: Đan viện Cát Minh Sài Gòn được thành lập theo Giáo luật từ ngày 9 tháng 10 năm 1861 đến ngày 9 tháng 10 năm 2011 sẽ tròn 150 năm tuổi.

Để mừng kỷ niệm này cách xứng đáng và để tạ ơn Thiên Chúa cách phải lẽ, những cử hành thánh đặc biệt và những việc đạo đức khác nhau được ấn định phải được thực hiện trong Nhà nguyện của Đan viện này từ ngày 19 tháng 3 năm 2011 đến ngày 19 tháng 3 năm 2012.

Với việc cử hành này, trước hết nhằm củng cố lòng Tin-Cậy-Mến của các nữ đan sĩ và của tất cả các tin hữu, đồng thời gia tăng sự hiệp thông phẩm trật với Đức Thánh Cha, với Giám mục sở tại và Hàng Giáo sĩ, cũng như việc Phúc âm hóa đời sống của mọi người.

Để cho những cử hành đạo đức nói trên mang lại nhiều lợi ích thiêng liêng cho mọi người, Đức Hồng Y Gioan Baotixita xin Đức Thánh Cha ban ơn Toàn Xá.

Ngày 5 tháng 6 năm 2010

Bộ Ân Giải Tông Tòa theo lệnh của Đức Thánh Cha đã vui lòng ban ơn Toàn Xá theo những điều kiện thông thường (Xưng tội, Rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng) cho các tín hữu đến nhà nguyện của Đan Viện Cát Minh Sài Gòn, khi sốt sắng tham dự các cử hành Phụng vụ vào những ngày sau đây, hoặc cử hành việc đạo đức với lòng chân thành thống hối, cùng đọc một kinh Lạy Cha, Kinh Tin kính và khẩn cầu với Đức Trinh Nữ Maria:

- Ngày 19 tháng 3 năm 2011: lễ Thánh Giuse, khai mạc Năm Thánh.
- Ngày 25 tháng 3 năm 2011: Lễ Truyền Tin.
- Ngày 1 tháng 5 năm 2011: Chúa nhật II Phục sinh-Kính Lòng Thương Xót Chúa.
- Ngày 1 tháng 7 năm 2011: Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu
- Ngày 1 tháng 7 năm 2011: Lễ Đức Maria Núi Cát Minh.
- Ngày 20 tháng 7 năm 2011: Lễ kính Thánh Tiên tri Êlia.
- Ngày 8 tháng 9 năm 2011: Lễ sinh nhật Đức Trinh nữ Maria.
- Ngày 1 tháng 10 năm 2011: Lễ Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu.
- Ngày 9 tháng 10 năm 2011: Kỷ niệm 150 năm thành lập Đan Viện.
- Ngày 15 tháng 10 năm 2011: Lễ Thánh Têrêsa Chúa Giêsu.
- Ngày 14 tháng 11 năm 2011: Lễ Các Thánh Dòng Cát Minh.
- Ngày 24 tháng 11 năm 2011: Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
- Ngày 14 tháng 12 năm 2011: Lễ Thánh Gioan Thánh Giá.
- Ngày 1 tháng 1 năm 2012: Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa.
- Ngày 2 tháng 2 năm 2012: Lễ Dâng Chúa Giêsu trong Đền thờ.
- Ngày 19 tháng 3 năm 2012: Lễ Thánh Giuse, Bổn mạng - Bế mạc Năm Thánh.

Sắc lệnh này có giá trị trong thời gian Năm Thánh, từ ngày 19 tháng 3 năm 2011 đến ngày 19 tháng 3 năm 2012.

Ấn ký
FORTUNATUS BALDELLI
Tổng Giám Mục, Bộ trưởng Tòa Ân Giải

Ioannes Franciscus Girotti, O.F.M Conv
Giám mục Hiệu Tòa Metensis, Regens

 

 

KINH NĂM THÁNH TOÀN XÁ
MỪNG 150 NĂM ĐAN VIỆN CÁT MINH SÀI GÒN
 

Lạy Thiên Chúa là Cha giàu Lòng Thương Xót
Chúng con xin dâng lời tôn vinh, chúc tụng, tạ ơn Cha,
Vì tình thương và lòng thành tín
Cha đã dành ban cho chúng con
Là những người con bé mọn, 
Trong suốt thời gian 150 năm qua,
Tại Đan viện Cát Minh Thánh Giuse này.
 

Chúng con xin dâng lời cảm tạ,
Vì Cha đã thương ban cho chúng con
Những Đấng sáng lập: thánh thiện và khôn ngoan,
Đã dày công xây dựng Ngôi Nhà Cát Minh này, 
Là nơi “Cha sẽ được phụng sự và tôn vinh cách đặc biệt”.

Vì công ơn của các ngài, 
Chúng con xin Cha dủ lòng thương,
Cho chúng con luôn trung thành, 
Tiếp nối tinh thần: “Yêu Mến và Phục Vụ”,
Mà các ngài đã truyền lại cho chúng con.

Hiệp cùng thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, 
Chúng con nói lên cách trung thực rằng:
“Trong lòng Giáo hội, con sẽ là Tình yêu”, 
Một tình yêu quảng đại, trung tín
Và “sẵn sàng hy sinh đến ngàn lần mạng sống 
Để cứu vớt chỉ một linh hồn".

Lạy Cha Chí Thánh! Trong Năm Hồng Phúc này, 
Nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, 
Là Nữ Vương và Thánh Mẫu Dòng Cát Minh, 
Cùng với Thánh Cả Giuse và Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, 
Quan Thầy của Đan Viện, 
Chúng con tha thiet nài xin Cha, 
Tuôn tràn Ân Sủng và Tình Thương
Trên toàn thể Giáo Hội, 
Cách riêng, trên Giáo hội và Quê hương Việt Nam.

Xin Cha thương chúc lành và trả công bội hậu
Cho Quý Thân Nhân và Ân Nhân của chúng con
Cũng như cho tất cả những ai
Tìm đến Đan Viện Cát Minh trong Năm Thánh này
Để cầu xin Phúc Lành và Lòng Thương Xót của Cha.
Chúng con nguyện xin Cha
Nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen.
 

NHỮNG NGÀY LỄ ĐẶC BIỆT
SẼ CỬ HÀNH PHỤNG VỤ ĐỂ LÃNH ƠN TOÀN XÁ
 

 

1. LỄ CHA THÁNH GIUSE - NGÀY KHAI MẠC          
19.03.2011
2. LỄ TRUYỀN TIN                                             
25.03.2011
3. CHÚA NHẬT KÍNH LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA        
CN 2 PHỤC SINH
4. LE THÁNH TÂM CHÚA                                    
01.07.2011
5. LỄ ĐỨC MẸ NÚI CÁT MINH                              
16.07.2011
6. LỄ CHA THÁNH TIÊN TRI ELIA                           
20.07.2011
7. LỄ SINH NHẬT ĐỨC MẸ                                  
08.09.2011
9. LỄ THÁNH TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊSU                              
01.10.2011
10. LỄ KỶ NIỆM 150 NĂM THÀNH LẬP ĐAN VIỆN     
09.10.2011
11. LỄ MẸ THÁNH TÊRÊSA AVILA                        
15.10.2011
12. LỄ CÁC THÁNH DÒNG CÁT MINH                     
14.11.2011
13. LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM                    
24.11.2011
14. LỄ CHA THÁNH GIOAN THÁNH GIÁ                    
14.12.2011
15. LỄ ĐỨC MẸ LÀ MẸ THIÊN CHÚA                       
01.01.2012
16. LỄ ĐỨC MẸ DÂNG CHÚA GIÊSU                        
02.02.2012
17. LỄ CHA THÁNH GIUSE - NGÀY BẾ MẠC              
19.03.2012

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top